Den danske model og velfærdssamfundet under pres

Den 9. februar 2017 holder FAOS-forsker Anna Ilsøe oplæg om udfordringer for den danske model og flexicurity ved en konference på Christiansborg, som Danske A-kasser arrangerer i samarbejde med Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Baggrunden for konferencen er, at der over de sidste 10 år er sket markante beskæringer af dagpengesystemet, hvilket ifølge Danske A-kasser gradvist har gjort det mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a-kasse. Konferencen afholdes for at synliggøre omfanget af beskæringerne og få politisk fokus på konsekvenserne heraf – både for den danske flexicurity-model og for velfærdssamfundet. Konferencen byder på indsigtsfulde oplæg fra forskere såvel som praktikere, og dagen afsluttes med en paneldebat, hvor formænd fra hovedorganisationerne og en række politikere diskuterer problematikken i lyset af dagens præsentationer.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her