Anna Ilsøe med i ekspertpanel om platformsøkonomi

Lektor ved FAOS, Anna Ilsøe, er valgt til at sidde i ’Ekspertpanel for platformsøkonomi’, der nedsat af HK og AKADEMIKERNE. Panelet består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, platformsvirksomheder og forskning. Panelets formål er at komme med bud på, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel kan tilpasses, så den kan håndtere de nye ansættelsesformer i platformsøkonomien. Uber, Airbnb og Upwork er et par af de mest kendte eksempler på den voksende platformsøkonomi. De nye digitale virksomheder har gjort det lettere at skabe vækst og beskæftigelse, men skaber også ansættelsesformer, der kan forandre det danske arbejdsmarked og de beskæftigedes adgang til eksempelvis ferie, barsel og pension. Ekspertpanelets opgave er blandt andet at kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og beskæftigelsesmuligheder ved platformsøkonomien, og hvad forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund og mere specifikt for det danske arbejdsmarked.

Panelet mødes til 4 temasessioner Panelet vil hen over 2017 drøfte udviklingen af platformsøkonomien og forventningerne til fremtidens behov på arbejdsmarkedet og præsentere anbefalinger til, hvordan man kan styrke platformsøkonomiens udbredelse. Panelet vil mødes til 4 temasessioner:

  1. Digitale platforme – nye forretningsmodeller eller et gammelt forretningskoncept i ny klæder?
  2. Vækst, skat og konkurrence – mellem innovation og regulering
  3. Digitale platforme - og det sociale sikkerhedsnet
  4. Digitale opgaveplatforme med ordnede vilkår – fagbevægelsens ansvar

Panelets arbejde afsluttes med en konference på Christiansborg, hvor temaerne og resultaterne præsenteres og drøftes med politikere og interessenter i slutningen af 2017.

Yderligere informationer

Læs mere om Ekspertpanelet for platformsøkonomi

Se hvem der sidder i panelet 

Anna Ilsøe’s publikationer om platformsøkonomi

Kontakt:
Lektor Anna Ilsøe, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, tlf.  35 32 32 12, ai@faos.dk