Gæsteforsker fra FAFO, Norge

FAOS har de næste tre uger fornøjelsen af at have besøg af dr. philos Jon Erik Dølvik fra det norske forskningscenter FAFO, der er et af Norges største samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Relationen mellem Jon Erik Dølvik og FAOS går tilbage til 1990’erne og har resulteret i flere forskningssamarbejder. ”Vi kalder jo også FAOS for vores danske søsterinstitution” siger Jon Erik Dølvik, der forsker i flere af de samme temaer, som i disse år optager FAOS' forskere.

Jon Erik Dølvik har sammen med nordiske kolleger netop afsluttet et projekt om platformsøkonomi i Norden. Han er nu i gang med et komparativt projekt, der også omfatter Danmark, om hvilke konsekvenser øget brug af billige østeuropæiske arbejdsmigranter har for fagoplæring og arbejdsgiveres satsning på lærlinge.

”En af konsekvenserne vi har set i Oslo er, at der næsten ikke længere uddannes malere og tømrere, fordi entreprenørerne i stigende grad hyrer arbejdskraft og underentreprenører fra Østeuropa. Men med et stigende antal ældre og en stigende mangel på faglærte i disse landene, kan der opstå et problem, når konkurrencen om østeuropæisk arbejdskraft skærpes, og der bliver færre polakkere, der kan og har lyst til at tage til udlandet for at arbejde” siger forskeren.

Endelig forsker Jon Erik Dølvik i aftalesystemernes udvikling i de nordeuropæiske lande, og hvordan krisen og de store forandringer i brugen af udenlandsk arbejdskraft har påvirket koordineringen.

Jon Erik Dølvik har tidligere udgivet bogen European Social Models From Crisis to Crisis. Den er netop kommet som paperback.

Læs mere om bogen her

Læs mere om Jon Erik Dølviks forskning her

Jon Erik Dølvik er på FAOS frem til slutningen af marts.