Gule og uorganiserede - en stadig større udfordring for den danske model?

FAOS afholdte seminar onsdag den 19. september


Over 200 interesserede deltagere mødte op i Auditoriet på Geologisk Museum, da FAOS præsenterede seminar om organisering på det danske arbejdsmarked.

Udgangspunktet for arrangementet var udviklingen indenfor det seneste tiår, hvor flere og flere danske lønmodtagere har valgt fagforeningen fra eller er skiftet til en af ’de gule’, som primært tilbyder individuel rådgivning og retshjælp og derfor har et langt lavere kontingent end de overenskomstbærende fagforeninger.

Både på centralt og lokalt niveau stiller det de traditionelle organisationer på det danske arbejdsmarked over for en række helt nye spørgsmål:

• Hvad betyder den dalende organisering for fagforeningernes legitimitet i overenskomst- og trepartsforhandlinger?

• Og hvordan tackler tillidsrepræsentanter og virksomhedsledere uorganiserede medarbejdere lokalt?

Auditoriet på Geologisk Museum var fyldt ud, da FAOS indbød til seminar om den danske models fremtid. Foto: Steen Kelså. 2012.

I første del af seminaret fokuserede FAOS’ forskere på konsekvenserne for de centrale organisationer i den danske model: Her fremhævede Christian Lyhne Ibsen, PhD-stipendiat ved FAOS, at organisationsgraden for de traditionelle fagforeninger over de seneste ti år er faldet fra 69 % til 59 %.

- De faldende medlemstal svækker organisationernes legitimitet og øger sandsynligheden for mere lovgivningsmæssig regulering på det danske arbejdsmarked i fremtiden, sagde Jesper Due, professor ved FAOS.

Anden del af arrangementet drejede sig om virksomhedsniveauet og de erfaringer, som især tillidsrepræsentanter har med de gule og uorganiserede. I den sammenhæng pointerede Adjunkt fra FAOS, Anna Ilsøe, at undersøgelser peger på, at tillidsrepræsentanter har større held med at rekruttere gule og uorganiserede medarbejdere til de traditionelle fagforeninger, hvis de anvender en inkluderende frem for en ekskluderende tilgang. Tillidsrepræsentanterne står generelt i en vanskelig position:

- Vores undersøgelser viser, at en del tillidsrepræsentanter oplever, at lokalafdelingen ikke hjælper i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, og hver fjerde savner argumenter for, at kollegerne skal være medlem af fagforeningen, sagde Trine P. Larsen, Lektor fra FAOS.

Seminaret blev rundet af med en paneldebat med repræsentanter fra det centrale og det lokale niveau i den overenskomstbærende fagbevægelse.

Program


Kl. 14.00 - 14.05: Velkommen
Anna Ilsøe, FAOS

Kl. 14.05 - 14.20: Hvem er de gule og de uorganiserede? En kortlægning ved hjælp af registerdata.
Christian Lyhne Ibsen, FAOS

Kl. 14.20 - 14.35: Uorganiseret arbejdskraft - en udfordring for organisationerne i det danske aftalesystem.
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, FAOS

Kl. 14.35 - 14.50: Spørgsmål fra salen.

Kl. 14.50 - 15.00: Pause.

Kl. 15.00 - 15.15: Medlemsrekruttering – en opgave for tillidsrepræsentanten, ledelsen eller den lokale fagforening? Resultater fra TR-undersøgelsen 2010.
Trine P. Larsen, FAOS

Kl. 15.15 - 15.30: Fra rød til gul – case studier af TR-strategier på ’gule’ arbejdspladser.
Anna Ilsøe, FAOS

Kl. 15.30 - 16.15: Paneldebat: Erfaringer med gule og uorganiserede på centralt og lokalt niveau.

Jane Korczak, næstformand i 3F.
Anders Laubjerg, brancheformand for Industri & Byg i Metal Hovedstaden.
Pernille Christensen, tillidsrepræsentant på Haldor Topsøe.

Kl. 16.15 - 16.30: Spørgsmål fra salen og afsluttende diskussion.

Kl. 16.30: Tak for i dag.
Trine P. Larsen, FAOS