HR-praksisser i multinationale selskaber

Seminar den 16. december 2010 kl. 9-12

Kilen, K.S. 71, Copenhagen Business School

FAOS har i samarbejde med Center for Strategisk Management og Globalisering, Copenhagen Business School gennemført projektet 'Employment Practices of Multinationals in Organizational Context'. Projektet undersøger HR-praksisser i multinationale selskaber med base eller datterselskaber i Danmark.

Den 16. december præsenteres udvalgte resultater fra både den danske og udenlandske del af undersøgelsen. Keynote speakers fra England, Irland, Danmark holder oplæg om resultaterne fra de forskellige landes undersøgelser, og der vil blive lagt op til en diskussion af multinationale virksomheders praksisser og betydning i de forskellige lande - herunder spørgsmålet om, hvorvidt forskellige arbejdsmarkedssystemer bliver påvirket af de multinationale selskabers økonomiske indflydelse og om personalepolitikken påvirker samarbejdsrelationerne.

Den danske del af undersøgelsen tager udgangspunkt i en omfattende internet-baseret survey. 120 HR-ledere i danske og udenlandske multinationale virksomheder har udfyldt et omfattende spørgeskema, og blandt emnerne er HR-funktionen lokalt og centralt, organisatorisk læring, medarbejderinvolvering, medarbejderrepræsentation og forholdet til faglige organisationer.

Undersøgelsen er en del af et internationalt forskningssamarbejde og samarbejdspartnere fra blandt andet England, Irland, Canada, Australien, Spanien, Argentina og Mexico har udført tilsvarende undersøgelser.

Seminaret, som er åbent for alle, varer fra kl. 9-12 og vil blive afsluttet med en let anretning.

Tilmelding
Der er intet tilmeldingsgebyr og et begrænset antal pladser. 

Kontakt: Steen E. Navrbjerg, sen@faos.dk