Konference: Partssamarbejde på virksomhedsniveau

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS er oplægsholdere, når FAOS' norske 'søsterorganisation' FAFO afholder konferencen: Partssamarbejde på virksomhetsniveau – hvad kan den privat servicesektor lære af industrien?

Norsk forskning viser, at omkring en ud af tre tillidsvalgte ikke deltager i partssamarbejdet lokalt. Både i Norge og i Danmark har det været industrien, der har været lokomotivet i det lokale partssamarbejde, mens tillidsvalgte i den private servicesektor kun deltager i mindre grad.
På konferencen vil tilstanden for det lokale partssamarbejde blive præsenteret og det vigtige spørgsmål om, hvad der skaber og stimulerer samarbejde på arbejdspladsen vil blive diskutteret.

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen skal holde oplæg om Den Danske Model på virksomhedsniveau.

Læs mere om konferencen her
Eller
følg med, når den sendes på FAFO TV