Lokale forhandlinger i industrien - før, nu og i fremtiden

Det lokale forhandlingssystem i industrien i Danmark er unikt i international sammenhæng. Bortset fra de øvrige nordiske lande, er det svært at finde eksempler på, at de centrale parter via overenskomsterne har lagt så mange forhandlingsemner ud lokalt – og det til virksomheder, der ofte har en valgt tillidsrepræsentant og mange organiserede medarbejdere. Lokale forhandlinger har derfor været et emne, som FAOS har forsket i løbende – især med henblik på at undersøge, hvordan det lokale forhandlingssystem udvikler sig på tværs af høj- og lavkonjunkturer.

På dette seminar præsenteres helt ny forskning om lokale forhandlinger i industrien. Herefter åbner vi for en diskussion af den præsenterede forskning  samt af fremtiden for det lokale forhandlingssystem. Vi hører nærmere om:

  • Hvordan lokal forhandling af arbejdstiden har styrket det lokale forhandlingssystem
  • Hvad de uformelle relationer mellem ledere og tillidsrepræsentanter betyder for lokalaftalerne
  • Hvilken rolle det spiller for forhandlingerne, at vores arbejdsmarked er reguleret af aftaler frem for lovgivning
  • Hvad potentielt konfliktfyldte emner såsom fyringsrunder og individuelle løntillæg betyder for de lokale forhandlingsrelationer
  • Hvilke typer lokalaftaler vi vil se i de kommende år.

Lukket for tilmelding

Program

Velkomst
v. Steen E. Navrbjerg 

Det unikke ved lokale forhandlinger i dansk industri: ny forskning fra FAOS
Introduktion v. Anna Ilsøe

Fleksibilitet gennem stabilitet – udviklingen af lokale arbejdstidsforhandlinger i industrien
Oplæg v. Trine Pernille Larsen
Se Powerpoint præsentation her.

Lokalaftaler om løn på danske og australske industrivirksomheder – aftaler vs. lovgivning som ramme for forhandlingsprocessen
Oplæg v. Anna Ilsøe
Se Powerpoint præsentation her.

Pause

Aktuelle udfordringer i lokale forhandlinger: to nye specialer vejledt af FAOS
Introduktion v. Anna Ilsøe

Brug af individuelle løntillæg i et arbejderkollektiv - et casestudie på en dansk industrivirksomhed
Oplæg v. Signe Uhrenholdt Madsen
Se Powerpoint præsentation her.

”Det tager jo kun 30 min. at vælte en tillidsrepræsentant” - en undersøgelse af tillidsrepræsentanters udfordringer under en fyringsrunde
Oplæg v. Maria Jørgensen Haddar
Se Powerpoint præsentation her.

Paneldebat om forhandlingernes fremtidige potentiale
Moderator Steen E. Navrbjerg

Paneldeltagere:
Niels Krarup, Chefkonsulent, DI
Benny Vinther, formand for 3F Industrigruppe, Aalborg
Thomas Hesselberg, fællestillidsrepræsentant, Haldor Topsøe
Per Holm Pedersen, tillidsrepræsentant, Nordjyllandsværket

Tak for i dag

Afrunding v. Anna Ilsøe

Find vej

Se nedenstående kort for en indikation af, hvor lokale 1.1.18 er på CSS.