Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet

Arbejdsklausuler, vikartiltag og organisering af østeuropæisk arbejdskraft er emner, som ofte kædes sammen med den seneste udvikling i usikre ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked. Det har optaget såvel politikkere som arbejdsmarkedets parter og har resulteret i en række partsinitiativer.
Men hvilke udfordringer skaber den type tiltag i forhold til den danske model?
Og gør de en forskel i forhold til løst ansattes løn og arbejdsvilkår?
Det sætter FAOS og Center for industriel Produktion, Aalborg Universitet fokus på ved et seminar om

Partssamarbejdets betydning for løst ansattes løn og arbejdsvilkår. 

Hvornår: Tirsdag 6. december
Tid: kl.14.00-17.00 
Sted: Østre Farimagsgade 5. Bygning 2 - lokale 2.1.12

På seminaret præsenterer Bjarke Refslund (Aalborg Universitet) og Trine P. Larsen (FAOS) resultaterne fra det EU-finansierede forskningsprojekt: Reducing Precarious Work in Europe through Social Dialogue - PRECAWO, hvor fokus er på partssamarbejdet omkring implementeringen og håndhævelse af arbejdsklausuler indenfor rengøring og byggeriet i forbindelse med offentlige udbud, organisering af østeuropæisk arbejdskraft i fiskeindustrien og nedrivningssektoren samt de centrale og lokale parters fælles tiltag omkring vikarers løn og arbejdsvilkår indenfor industrien.

I seminarets anden del vil der være en paneldebat med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som vil drøfte, hvordan partssamarbejdet kan bidrage til at imødegå de potentielle usikkerheder, der er forbundet med løse ansættelser, og hvilke udfordringer der er forbundet med de forskellige tiltag som fx arbejdsklausuler, organisering af østeuropæisk arbejdskraft og initiativer omkring vikarers løn og arbejdsvilkår.

Program:

14.00-14.10: Velkomst og introduktion

14.10-14.25: Arbejdsklausuler i offentlige udbud - byggeri og rengøring” ved Bjarke Refslund og Trine P. Larsen

14.25-14.40: ’Vikarer i industrien – centrale og lokale partstiltag” ved Trine P. Larsen

14:40-14:50: Organisering af østeuropæisk arbejdskraft i fiskeindustrien og nedrivningssektoren ved Bjarke Refslund

14.50 -15: 20: Spørgsmål og diskussion

15.20-15.35: Pause, kaffe, te og kage

15.35 -16:20: Paneldebat med Simon Tøgern, sektorformand, HK privat. Gunde Odgaard, sekretariatsleder, Bat-kartellet.  Steen Müntzberg, underdirektør, DA. Jakob Tietge, Fagchef for vikarbranchen, Dansk Erhverv.

16.20 -16.30: Afsluttende bemærkninger

Der er lukket for tilmeldinger