Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

- veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel

Seminar den 16. september kl. 13.30-16.00, Lokale 2.1.12 CSS, Øster Farimagsgade 5, Københavns Universitet

Detailhandlen har i de senere år oplevet en stigende udfordring i forhold til rekruttering og særligt fastholdelse af personale. Efter ændringen af Lukkeloven i 2012 har mange butikker udvidet åbningstiden, og det har været nødvendigt at ansætte flere unge medarbejdere på deltid for at dække aftentimer og weekendvagter. De unge er lette at rekruttere, men bliver ofte forholdsvis kort tid i jobbet og er svære at fastholde på længere sigt.

Hvordan kan detailhandlen styrke rekrutteringen og fastholdelsen i butikkerne? Kan et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om arbejdstid og uddannelse bidrage hertil? Og skal samarbejdet foregå anderledes med de unge deltidsansatte end med den faste stab?

På seminaret blev resultaterne af en dybdegående undersøgelse af leder/medarbejder-samarbejdet i danske butikker præsenteret. Undersøgelsen er udført af Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding fra FAOS i 2013. 

Ved seminaret lagde Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding ud med at præsentere baggrunden og resultaterne fra undersøgelsen. Derefter var der interview med tillidsrepræsentant Lasse Laursen fra Føtex i Ballerup og servicechef Pernille Kaas fra Føtex i Ølby. De fortalte bl.a. om udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse i deres butikker. De kunne nikke genkendende til nogle af undersøgelsens resultater, men slog samtidig fast, at virkeligheden i den enkelte butik godt kan se anderledes ud. Fx er samarbejdet i butikken ikke nødvendigvis så velfungerende på alle niveauer, som undersøgelsen lægger op til, sagde Pernille Kaas. 

Lasse Laursen, Føtex Ballerup

Pernille Kaas, Føtex Ølby

 

 

 

 

 

 

 

 

Afslutningsvis var der panel med Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, og her blev det bredere perspektiv for dansk detailhandel drøftet.

Læs mere om resultaterne fra undersøgelsen i bogen "Samarbejde om arbejdstid og uddannelse - veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel".