Seminar om den danske model for delegation af sydkoreanske journalister

I forbindelse med besøg af en delegation af 14 journalister fra de største nyhedsmedier i Sydkorea afholdt FAOS i samarbejde med Sociologisk Institut, Københavns Universitet, et seminar d. 13. juni på CSS om dansk arbejdsmarkedsregulering og kollektive forhandlingers bidrag til den samlede velfærd i det danske samfund.

Anledningen til de sydkoreanske journalisters besøg var en studierejse i Danmark for at lære den danske model nærmere at kende – og på sigt for at lære af den danske model. Efter oplæg ved lektor Peter Abrahamson, Sociologisk Institut, og adjunkt Anna Ilsøe, FAOS, blev den danske model diskuteret og sammenlignet med forholdene i Sydkorea.

Journalisterne spurgte blandt andet til den danske models betydning for den danske fertilitetsrate (1,9), der er langt højere end i Sydkorea (1,2), og til danske fagforeningers accept af et fleksibelt arbejdsmarked.

Fagforeningerne i Sydkorea ønsker ikke en let adgang til at hyre og fyre medarbejdere, men arbejder på at øge jobsikkerheden for overenskomstdækkede lønmodtagere. ’Firing is killing’ er et af de slogans, de benytter sig af i den forbindelse. Mister man sit job på det regulerede arbejdsmarked i Sydkorea, så havner man sandsynligvis på det voksende uregulerede arbejdsmarked, hvor løn og arbejdsvilkår er væsentlig ringere.

En ud af 10 sydkoreanske lønmodtagere er dækket af overenskomst – og en ud af 10 er medlem af en fagforening.


Foto: Steen Kelså