Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen

Seminar mandag den 11. juni kl. 13.30 - 16.10

En række studier har påpeget, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på danske virksomheder generelt set er velfungerende, og at tillid mellem aktørerne spiller en nøglerolle. Men der mangler viden om en række andre forhold vedrørende dette samarbejde. Disse forhold har FAOS forfulgt i et netop afsluttet projekt om samarbejdet på danske industriarbejdspladser.

De tidligere analyser har vist, at samarbejde ikke altid kun foregår formelt i samarbejdsudvalgene (SU), som bygger på LO og DAs samarbejdsaftale. Derfor har projektet forsøgt at afdække, hvilke faktorer der fører til fravalg og tilvalg af SU. Endvidere har projektet undersøgt, hvilke andre forhold end tillid, der er afgørende for deltagernes tilfredshed med samarbejdet. Projektet har også belyst, hvordan samarbejdet har fungeret under den økonomiske krise, og hvilken rolle krisen har spillet for samarbejdets kvalitet. Det har tidligere analyser haft svært ved at afdække, da de fleste af disse er gennemført under højkonjunktur. Endelig har projektet forsøgt at give mere end blot et øjebliksbillede af samarbejdet ved at indkredse samarbejdets udvikling over tid.

På seminaret vil projektets hovedresultater blive præsenteret og diskuteret. Derudover vil samarbejdets udvikling på én af projektets case-arbejdspladser blive beskrevet af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne på virksomheden. Endelig vil et panel bestående af repræsentanter fra TeksSam (et samarbejdsorgan for DI og CO-Industri) diskutere fremtiden for samarbejdet på virksomhederne.

Download sammenfatning af hovedrapporten (pdf)
Download præsentation fra seminaret - Flemming Andersen, Aasted (ppt)
Download præsentation fra seminaret - Jonas Felbo-Kolding, FAOS (ppt)

Program

Kl. 13.30-13.40: Velkommen
Mikkel Mailand, FAOS

Kl. 13.40-14.10: Præsentation af resultater fra forskningsprojektet
Jonas Felbo-Kolding, FAOS

Kl. 14.10-14.25: Spørgsmål fra salen

Kl. 14.25-14.50: At overkomme udfordringer i samarbejdet i praksis
Piet Hoffmann Tæstensen, vice-adm. direktør, Aasted og Flemming Andersen, fællestillidsrepræsentant, Aasted

Kl. 14.50-15.00: Spørgsmål fra salen

Kl. 15.00-15.20: Pause

Kl. 15.20-15.50: Paneldebat om samarbejdssystemets udfordringer og fremtid
Kim Graugaard, vice-adm. direktør DI, formand TekSam og Mads Andersen, 3F industrigruppe, næstformand TekSam

Kl. 15.50-16.05: Spørgsmål fra salen

Kl. 16.05-16.10: Tak for i dag
Mikkel Mailand, FAOS

Tilmelding til seminaret sker via e-mail til Anna Sonne Eriksen på ae@faos.dk, senest onsdag den 6. juni 2012. Deltagelse er gratis.