Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

FAOS afholder i august et nyt og opdateret sommerkursus om Den Danske Model. Kurset er målrettet repræsentanter og medarbejdere fra arbejdsgiverorganisationer, offentlige institutioner og fagforeninger. Gennem oplæg fra forskere, eksterne eksperter og praktikere får deltagerne bud på, hvilke udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem står overfor nu og i de kommende år.

På kurset kommer vi helt ind i den danske models maskin­rum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overens­komstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser EU-lovgivning aftalemodellen? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinatio­nale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft for overenskomsterne? Betyder fremkomsten af digitale arbejdsplatforme, at vi skal nytænke hele overenskomstsystemet?

Læs mere om program (kurset er udsolgt og lukket for tilmelding)