Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

FAOS afholder i august et nyt og opdateret sommerkursus om Den Danske Model. Kurset er målrettet repræsentanter og medarbejdere fra arbejdsgiverorganisationer, offentlige institutioner og fagforeninger. Gennem oplæg fra forskere, eksterne eksperter og praktikere får deltagerne bud på, hvilke udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem står overfor nu og i de kommende år.

På dette kursus kommer vi helt ind i den danske models maskinrum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overenskomstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser national og EU lovgivning aftalemodellen og hvordan håndterer parterne det? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked for overenskomsterne? Skal vi til at nytænke overenskomstsystem og lovgivning, når man nu kan arbejde via en digital platform? Har COVID-19 ændret forståelsen af arbejdslivet og balancerne på arbejdsmarkedet?

Kurset veksler mellem case-baseret undervisning med udgangspunkt i aktuel forskning fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) og indspark fra særligt inviterede nøglepersoner, der til daglig arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked og udvikler overenskomstsystemet. Herudover vil netværksskabende aktiviteter blive prioriteret højt.

Læs mere om kurset og tilmelding