Den Danske Model - erosion eller stabilitet?

FAOS inviterer igen i år til et intensivt kursus om Den Danske Model. Kurset løber over fem dage og består af case-baseret undervisning med udgangspunkt i aktuel forskning samt indspark fra særligt inviterede nøglepersoner, der til daglig arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked.

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er præget af stor stabilitet: Modellen har nu eksisteret i 120 år, og den seneste reelle storkonflikt ligger tyve år tilbage, selv om der har været tilløb til konflikter i de seneste år. Men udfordringerne ved de kollektive aftaler er også tydelige: Leverer overenskomsterne stadig den fleksibilitet og tilpasning, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne og at offentlige institutioner kan drives effektivt? Bliver lønmodtageres vilkår presset af udenlandsk arbejdskraft, platformsarbejde, stramme offentlige budgetter og mere usikre ansættelsesformer? Kan den danske model overvinde disse udfordringer eller vil den langsomt erodere?

På dette kursus kommer vi helt ind i den danske models maskinrum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overenskomstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser national og EU lovgivning aftalemodellen og hvordan håndterer parterne det? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked for overenskomsterne? Skal vi til at nytænke overenskomstsystem og lovgivning, når man nu kan arbejde via en digital platform?

Læs mere om kurset og tilmeld dig!