Kursus: Den Danske Model – erosion eller stabilitet

Sommeruniversitet om den danske model

Den danske model udviser fortsat stor stabilitet efter 120 år, men bliver kontinuerligt udfordret af nye tendenser i samfundet. FAOS tilbyder et indblik i modellens kerneelementer og væsentligste udfordringer på et kursus i regi af Copenhagen Summer University.

Leverer overenskomster stadig den fleksibilitet og tilpasning, der sikrer virksomheders konkurrenceevne, og at offentlige institutioner kan drives effektivt? Bliver lønmodtageres vilkår presset af udenlandsk arbejdskraft, platformsarbejde, stramme offentlige budgetter og mere usikre ansættelsesformer? Hvordan går det med organiseringen på arbejdsgiver- og arbejdstagerside? Er modellen stadig funktionsdygtig på det offentlige område?

Spørgsmålet er, om den danske model kan overvinde disse udfordringer, eller om den langsomt vil erodere. Det belyses på FAOS’ kursus om den danske model. Fem dages intensiv og udfordrende undervisning giver deltagerne en dybere forståelse af kerneelementerne i den danske model samt de aktuelle udfordringer, modellen står overfor. Kurset veksler mellem case-baserede oplæg og øvelser, hvor forskere, erfarne praktikere og kursusdeltagerne selv bidrager til forståelsen af, hvad der sker i maskinrummet i den danske model. Kurset er især rettet mod praktikere, og udover at give et indblik i konkrete sager får deltagerne også et teoretisk perspektiv på den danske arbejdsmarkedsmodel. Derudover vil der være mulighed for at netværke med andre professionelle arbejdsmarkedsaktører.

Læs mere om kurset og tilmelding