Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området: Delrapport A: Litteraturreview. Delrapport B: Interview med 15 samarbejds- og arbejdsmiljøkonsulenter

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

  • Fnotat139

    Final published version, 1.08 MB, PDF document

Rapporten består af to dele.
I første del beskrives på baggrund af en gennemgang af den relevante danske, nordiske og internationale litteratur omkring arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og de eksisterende erfaringer med håndteringen af psykisk arbejdsmiljø i forskellige størrelser af virksomheder.Det konkluderes, at der er betydelige forskelle på, hvordan man arbejder med psykisk arbejdsmiljø alt afhængig af hvor mange ansatte der er på virksomheden. Der skelnes mellem mikrovirksomheder (1-9 ansatte), små virksomheder (10-34 ansatte) og store virksomheder (35 og flere ansatte). Inden for hver af de tre størrelseskategorier beskrives en række karakteristika, som har afgørende betydning for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, herunder ejerstruktur, kompetenceniveau og den formelle organisering af arbejdsmiljøarbejdet, og hermed rammerne for samarbejdssystemets muligheder og betingelser for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Anden del er en analyse af interview med samarbejds- og arbejdsmiljøkonsulenterne. Der identificeres en række centrale problemstillinger, som er helt afgørende at forholde sig til i en diskussion af muligheder og betingelser for at styrke samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det fremgår bl.a. af undersøgelsen, at ledelsens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er af stor betydning. Ligeledes er der bred enighed om, at det ikke er muligt at løfte det psykiske arbejdsmiljø gennem faste regler og grænseværdier, men at samtale er vejen frem til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ofte henføres til manglende eller ingen dialog og kommunikation mellem ledelse og ansatte.
Original languageDanish
PublisherFAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Number of pages102
ISBN (Print)9788791833946
Commissioning bodyLandsorganisationen i Danmark
Publication statusPublished - Jul 2014
SeriesFAOS Forskningsnotat
Number139

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 130472745