Kompetente sociale aktører i udviklingen af EU's kompetence på lønreguleringsområdet


Projekt

Selvom EU-traktaten eksplicit forbyder EU-indblanding i spørgsmål om lønfastsættelse, så har EU-Kommissionen som en respons på den europæiske gældskrise fået beføjelse til at lave lande-specifikke anbefalinger vedrørende bl.a. lønomkostninger og lønfastsættelsesmekanismer som til tider kan have en bindende karakter. Dette projekt er et casestudie af, hvordan denne omstridte forandring i EU's kompetenceområde er kommet i stand, og hvordan den gradvist er blevet indholdsudfyldt i årene efter de politiske aftaler faldt på plads.

For at forstå denne forandringsproces fokuserer projektet på den rolle specifikke nøglepersoner har spillet i forandringsprocessen. Sådanne nøglepersoner beskrives i litteraturen som kompetente sociale aktører. Disse kompetente sociale aktører spiller en central rolle i teorier om EU's institutionelle udvikling, men er nærmest ikke-eksisterende i de empiriske studier af EU's udvikling. Her bliver de enten erstattet af kollektive aktører (såsom medlemsstater, EU-institutioner, osv.), eller deres 'sociale' karakteristika forsvinder, fordi de reduceres til repræsentanter for kollektive aktører. Projektets formål er at bidrage med ny viden om, hvordan EU's institutionelle udvikling foregår på arbejdsmarkedsområdet, ved at videreudvikle og operationalisere begrebet om kompetente sociale aktører på en måde, der tager deres kompetencer og sociale karakteristika alvorligt. Til dette formål integreres teorier om EU's institutionelle udvikling med sociologiske teorier om EU-aktører.

Deltagere: Jens Arnholtz
Projektperiode: 1. maj 2016 til slutningen af 2018
Finansiering: Projektet finansieres et Postdoc-stipendium og en forskertalentbevilling fra Det Fri Forskningsråd
Kontaktperson: Jens Arnholtz, tlf. 35 32 32 14, mail: jh@faos.dk