20. september 2020

FAOS søger to ph.d.-studerende

FAOS søger to ph.d.-studerende til forskningsprojektet ’Den digitale økonomi på arbejde - integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder’.

Projektet skal kortlægge, hvordan og i hvilket omfang digitale arbejdsplatforme bidrager til beskæftigelse og karriereveje på det danske arbejdsmarked. Forskningsprojektet består af to delprojekter, der analyserer arbejdsmarkedsintegration og segmentering på digitale arbejdsmarkeder henholdsvis på platformen og efter platformsarbejdet.

Ph.d.-projekt om udviklingen i arbejdet på platformsvirksomheder

Det ene ph.d-projekt skal undersøge arbejdsplatformes strategier for - samt udvikling i - kvaliteten af ​​arbejdet. Projektet fokuserer på et antal arbejdsplatforme – dvs. platforme, der udbyder opgaver som Hilfr eller Upwork – og måler aspekter som løn- og arbejdsvilkår over tid. Projektet trækker på digitale forskningsmetoder, herunder web scraping og kvantitativ analyse af big data.

Læs mere og se jobopslag

Ph.d.-projekt om karriereveje for platformsarbejdere

Det andet ph.d-projekt undersøger platformarbejdere og deres karriereforløb før og efter arbejdet  på de digitale platforme. Fungerer platformarbejde som et springbræt eller en blindgyde for den enkelte arbejdstager på arbejdsmarkedet? Projektet trækker på kvantitative forskningsmetoder, herunder kvantitativ analyse af registerdata og surveydata.

Læs mere og se jobopslag

Projektet ledes af lektor Anna Ilsøe og lektor Trine P. Larsen. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber i perioden 2020-2023.

Læs mere om projektet