Tema a-kasser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

FAOS > Temasider > Tema a-kasser

Temaside om faglig organisering og a-kasser

I de senere år har FAOS publiceret en række artikler mv., som omhandler udviklingen hos de faglige organisationer og a-kasserne. Nedenunder finder du en liste over publikationerne. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Trade union revitalisation: Where are we now? Where to next? 
Christian Lyhne Ibsen og Maite Tapia
Artikel i Journal of Industrial Relations, februar 2017

LO-dokumentation nr. 1 2015. Tema: Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere
Jonas Toubøl, Christian Lyhne Ibsen, Daniel Sparwath Jensen og Anton Grau Larsen
Rapport udgivet af Landsorganisationen i Danmark, November 2015

Fald i organisationsgraden igen, igen
Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk 18.december 2015

Fald i organisationsgraden igen
Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk 13. maj 2014

Dealing with Alternatively Organized Workers: Recruitment and Retention Strategies among Danish Shop Stewards
Anna Ilsøe
Artikel i Nordic journal of working life studies, volume 3, nr. 4, november 2013

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk
Jesper Due, Christian Lyhne Ibsen og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk 22. april 2013

Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1, april 2013

Matching Danish Shop Stewards' Service Demands - Union Strategies and Mergers over a Decade
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Paper til CRIMT-konferencen, Montreal, Canada, 25.-27. oktober

Importing Low Density Ideas to High Density Revitalisation
Jens Arnholtz, Christian Lyhne Ibsen og Flemming Ibsen (CARMA, Aalborg Universitet)
Paper til ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA, 2.-5. juli 2012

Dealing with unorganised workers in organised settings - experiences and strategies among Danish shop stewards
Anna Ilsøe
Paper til ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA, 2.-5. juli 2012

LO's andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Christian Lyhne Ibsen
Artikel på faos.dk 30. maj 2012

Hvor melder de sig ind?
Christian Lyhne Ibsen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, maj 2012

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Christian Lyhne Ibsen
Artikel på faos.dk 15. marts 2012

Den danske model og dens insidere og outsidereTil toppen
Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 15-48

Fra dobbeltmedlemskab til dobbelt fravalg: Den voksende outsidergruppe i den danske model
Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen og Jesper Due
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 49-82

De uorganiserede og 'de gule' - outsidere med stadig større betydning for samarbejdet på arbejdspladserne
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 83-108

Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked
Nana Wesley Hansen og Jens Arnholtz
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 109-132

De ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - mod inklusion i modellen eller kun på arbejdsmarkedet?
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 133-154

Vikarer inden for og uden for den danske model
Søren Kaj Andersen og Rasmus Karkov
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 155-174

Tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte - outsidere med rettigheder
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, ss 175-198

At være eller ikke være. Kunstnerens placering på det danske arbejdsmarked
Carsten Jørgensen og Maria Da Paz Campos Lima
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, side 199-220

Insidere og outsidere - en udfordring for den danske model?
Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011, side 221-246

Hvem organiserer sig? Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser
Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen og Jesper Due
LO-DOKUMENTATION nr. 3, 2011

Indflydelse. LO er svækket, men ikke slåetTil toppen
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse i Politiken 28. oktober 2011

Forskningsnotat nr. 119: LO og fremtiden for den danske model. En vurdering af udfordringer og omverdensbetingelser for LO's udvikling
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2011

Fald i organisationsgrad fortsætter
Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse på faos.dk 13. maj 2011

A-kassernes medlemstal faldt med 10.000 i 2010
Jørgen Steen Madsen, Jesper Due og Christian Lyhne Ibsen
Analyse på faos.dk 28. februar 2011

Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen (FAOS) og Mie Dalskov Pihl (AE)
LO-DOKUMENTATION nr. 1, 2010


A-kassernes medlemstal steg med 5.000 første halvår 2010
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse på faos.dk 23. august 2010

A-kassernes medlemstal faldt også i 4. kvartal 2009
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse på faos.dk 19. februar 2010 

A-kassernes medlemstal faldt i 3. kvartal 2009
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 
Analyse på faos.dk 3. december 2009

A-kassernes dækningsgrad står i stampe
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse på faos.dk 9. oktober 2009

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse i Politiken 29. maj 2009

A-kassernes medlemsfremgang fortsætter på tredje måned Til toppen
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Notat på faos.dk 29. maj 2009

Vigende organisationsgrad
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Notat på faos.dk 29. maj 2009

LO-forbundenes a-kasser har fortsat vigende medlemstal
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Kommentar på faos.dk 20. april 2009

A-kassernes medlemstal igen på vej opad
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Kommentar på faos.dk 18. marts 2009

A-kassernes medlemsudvikling er stadig ikke vendt
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Kommentar på faos.dk 19. februar 2009

Fortsat tab af medlemmer i a-kasserne
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Kommentar på faos.dk 10. februar 2009

Behov for lettere adgang til arbejdsløshedskasserne
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Debatartikel på faos.dk 29. januar 2009

Læk. Medlemmerne fosser ud af a-kasserne
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse i Politiken 17. januar 2009

Vi trænger til en a-kassereform
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Kronik i Berlingske Tidende 25. september 2008

Det danske Gent-systems storhed - og fald?
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Bidrag til bogen Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007: Udvikling og perspektiver, udgivet af Arbejdsdirektoratet i forbindelse med 100-års dagen for "Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser", 2007

Fagbevægelsens struktur i det 20. århundrede - Forhandlingssystemet som problemløser og hindring for udviklingTil toppen
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
LO-DOKUMENTATION nr. 1, 2001