FAOS - Forskningscenter - Sociologi - Københavns Universitet – Københavns Universitet

Forskningsnyheder

Se alle

Ny bog

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering
Kan kommunerne effektivisere uden, at det forringer service og ydelser for borgerne?
Ja, i nogle tilfælde når medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bliver inddraget i processen og får medindflydelse. FAOS-forsker Nana Wesley Hansen beskriver i sin nye bog Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering, hvordan medarbejderindflydelse påvirker samarbejdet i den offentlige sektor. 

Læs mere her