FAOS - Forskningscenter - Sociologi - Københavns Universitet – Københavns Universitet

Forskningsnyheder

 • EU’s beskæftigelsespolitik i skyggen af den nye økonomistyring

  30.01.2018

  Beskæftigelsespolitikken blev en hjørnesten i det Sociale Europa med lanceringen af ​​Den europæiske beskæftigelsesstrategi i 1997. Dog blev beskæftigelsesstrategien fra årtusindeskiftet gradvist svækket og underordnet EU’s økonomiske politik. »

 • Ligeløn- og familie-arbejdslivsforhandling på danske virksomheder

  15.01.2018

  Hvem er bedst til at forhandle ligeløn og familie-arbejdslivsbalancer på virksomhederne – og bliver der forhandlet mere om ligeløn på kvinde- end på mandsdominerede arbejdspladser? Det er blandt andet de spørgsmål, som belyses i en ny artikel af Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg, som netop er offentliggjort i Journal of Industrial Relations. »

 • Expats i danske virksomheder

  12.01.2018

  FAOS har iværksat et tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Økonomisk Institut, der fokuserer på højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere – såkaldte expats. Formålet er, at bibringe viden og forståelse for virksomheders rolle i udviklingen af mobilitet blandt højtkvalificerede arbejdstagere. »

 • Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen

  07.12.2017

  I dette notat analyseres forventningerne til OK2018, der særligt byder på tre udfordringer. Det gælder uenighed om privatlønsværn og løngab, samarbejdsproblemer på statens område - fx spørgsmålet om den betalte frokostpause - og spørgsmålet om lærernes arbejdstid. »

Se alle

Facebook

Det sker

 • 20. aug. - 24. aug. 2018

  Sådan virker Den Danske Model

  FAOS udbyder kurset 'Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?' Skærp din indsigt i den danske models vigtigste bestanddele og styrk din viden om, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet aktuelt påvirker modellen.
  ... »

 • 7. mar. 2018

  Fremtidens arbejdsmarked

  Lønmodtager eller selvstændig? Hvordan vil du tjene dine penge i 2025? Ny forskning tyder på, at det i højere grad vil ske som en kombination af en lønindtægt og en indtægt fra udlejning eller ad hoc opgaver fundet online. KU Alumnenetværk inviterer til oplæg med Anna Ilsøe om fremtidens arbejdsmarked. ... »

 • 29. jan. 2018

  Kreative løsninger og hård konkurrence - Løn og arbejdsvilkår i den kreative industri

  Seminar om løn og arbejdsvilkår i den kreative industri, hvor konkurrencen er benhård. Løn og arbejdsvilkår er ofte overladt til individuelle forhandlinger mellem den enkelte lønmodtager og deres arbejdsgiver frem for at være omfattet af de kollektive overenskomster. ... »

 • 22. jan. 2018

  Deltag i debatten: Konkurrencestaten og dens kritikere

  Vær med, når Ove K. Pedersen i samtale med politikere, repræsentanter fra dominerende interesseorganisationer og forskere samler op på debatten om konkurrencestaten og bringer den videre! ... »

 • 15. nov. 2017

  Seminar: 'Arbejdsgiver-organisationer i Danmark - fra tradition til aktiv tilpasning'

  Arbejdsgiverorganisationerne står over for betydelige udfordringer i disse år. Eksternt betyder international konkurrence og ny teknologi, at hele brancher ændres radikalt. FAOS inviterer til seminar, hvor vi præsenterer de første forskningsresultater fra en ny undersøgelse af arbejdsgiverorganisationer i Danmark. ... »

Se alle

Nyt fra FAOS