Tema Ledelse og virksomhedsrelationer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

FAOS > Temasider > Tema Ledelse og virkso...

Temaside om ledelse og virksomhedsrelationer

FAOS har på denne temaside samlet en liste over artikler, bøger mv., der omhandler ledelse og virksomhedsrelationer. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Samarbejde og forhandling i krisetider
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3
Oktober 2015

Partnership under pressure: shifts between stability and fragility in decentralised bargaining in Danish and Australian Manufacturing
Anna Ilsøe (FAOS), Andreas Pekarek og Ray Fells. 
Paper til 17th ILERA World Congress, Cape Town, Sydafrika
September 2015

Decentralizing the Danish bargaining model –  exploiting the new opportunities for local bargaining 
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper til IREC Conference, Gothenburg
September 2015

Decentralising the Danish bargaining model - changing the relations between shop stewards, management and unions
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Paper til IREC Conference, Gothenburg
September 2015

Equal Pay and Work-Life Balance: Negotiations and actions in Danish female and male dominated companies
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper til SASE 27th Annual Conference, London, juli 2015

Why do retailers hire vulnerable workers? : Case studies on employer strategies in Danish retail trade.
Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding
Paper præsenteret ved IREC Conference i Dublin, 11.-13. september 2014

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse - veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel
Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, august 2014

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området
Steen E. Navrbjerg og Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, juli 2014

Is there a Danish model in retail? - Labour-management cooperation and its effects on recruitment and retention
Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding
Paper præsenteret ved Nordic Working Life Conference i Göteborg, 11.-13. juni 2014

Kollektivt samarbejde under effektivisering
Nana Wesley Hansen
Ph.d.-afhandling, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, december 2013

The Flip Side of Organized Decentralization - Company-Level Bargaining in Denmark
Anna Ilsøe
Artikel i British Journal of Industrial Relations, vol. 50, nr. 4, december 2012

Building Social Capital - A joint venture between management and employees in a Danish MNC
Christina Jayne Colclough
Ph.d.-afhandling, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, december 2012

Social kapital under opbygning - En fælles indsats mellem medarbejdere og ledere i en dansk multinational virksomhed
Christina Jayne Colclough
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, december 2012

Increasing employee influence through SE works councils - experiences from a non-headquarter production site in Denmark
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved IREC Conference i Lissabon, 5.-7. september 2012

The economic crisis - testing employee relation
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper præsenteret ved IREC Conference i Lissabon, 5.-7. september 2012

The role of subsidiary social capital in international takeovers
Dana Minbaeva og Steen E. Navrbjerg
Paper præsenteret ved the annual meeting of Academy of Management in Boston, 7. august 2012

Paths and barriers towards good quality cooperation in Danish manufacturing workplaces Til toppen
Jonas Felbo-Kolding og Mikkel Mailand
Paper præsenteret ved SASE 24th Annual Conference 2012, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 28.-30. juni 2012, og ved ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA, 2.-5. juli 2012

Coping with Economic Recession- The Negotiation Skills of Shop Stewards
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper præsenteret ved ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA, 2.-5. juli 2012

Den danske model til eksamen - et casestudie af CSC-konflikten
Anna Ilsøe
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 14. årg., nr. 2, juni 2012

Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen
Jonas Felbo-Kolding og Mikkel Mailand
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, maj 2012

Safety nets or straitjackets? Regulating working time in the Danish, German and American metal industries
Anna Ilsøe
Artikel i European Journal of Industrial Relations, vol. 18, nr. 1, marts 2012

CSC-konflikten og den danske model

Anna Ilsøe
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2012

Arbeidslivsregimer i Danmark og Norge - går de hver sin vei?
Paul Gooderham, Steen E. Navrbjerg (FAOS), Karen M. Olsen og Christina Roe Steen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 3, 2011, side 30-44

Employment Practices of Multinational Companies in Denmark
Dana B. Minbaeva (CBS) og Steen E. Navrbjerg (FAOS)
Rapport udgivet af CBS og FAOS, København, 2011

Challenging Scandinavian employment relations: the effects of new public management reforms
Christian Lyhne Ibsen, Trine P. Larsen, Jørgen Steen Madsen og Jesper Due
Artikel i The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, issue 11, juni 2011

Fokus på tillidsrepræsentanterne 2010
Steen E. Navrbjerg, Trine P. Larsen og Mikkel Møller Johansen
5 rapporter udgivet af Landsorganisationen i Danmark, LO, København, 2010

Negotiated Flexibility - Comparative Perspectives on Danish Employment Til toppenRelations at Local and National Levels
Anna Ilsøe
Ph.d.-afhandling fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2010

Between trust and control: company-level bargaining on flexible working hours in the Danish and German metal industries
Anna Ilsøe
Artikel i Industrial Relations Journal vol. 41, issue 1, 2010, side 34-51

Local Agreements as an Instrument for Improvement of Management-Employee Collaboration on Occupational Health and Safety
Ole H. Sørensen, Peter Hasle og Steen E. Navrbjerg
Artikel i Economic and Industrial Democracy, vol. 30, issue 4, oktober 2009, side 643-672

Decentralisering i praksis. En spørgeskemaundersøgelse af lokalaftaler om løn og arbejdsvilkår i industrien
Anna Ilsøe
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2009

Decentralisation of working hours in Denmark: a win-win situation for employers and employees?
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved IIRA World Congress 2009, Sydney, 24.-27. august 2009

HRM and IR in multinational corporations in Denmark: uneasy bedfellows?
Steen E. Navrbjerg og Dana Minbaeva
Artikel i The International Journal of Human Resource Management, vol. 20, nr. 8, august 2009

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder. En kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder
Steen E. Navrbjerg og Maria T. T. Strand
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, januar 2009

Tillidsrepræsentanter i industrien. Udbredelsen af tillidsrepræsentanter på overenskomstdækkede danske produktionsvirksomheder
Anna Ilsøe
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2008

Ledelse på tværs af grænser. Konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark
Steen E. Navrbjerg
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2006

Ny løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret
Jørgen Steen Madsen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 6. årgang, nr. 1, april 2004, side 8-28

Erfaringer med MED i amterne - og pejlinger på fremtidige udfordringerTil toppen
Steen E. Navrbjerg
Rapport udarbejdet for Amtsrådsforeningen, 2004

Mellem medindflydelse og medbestemmelse - En tværgående analyse af samarbejdet i kommunerne i Danmark
Steen E. Navrbjerg og Jørgen Steen Madsen
Rapport udarbejdet for KL, Københavns Kommune og KTO, 2004

Psykosocialt arbejdsmiljø - en samarbejdsopgave på arbejdspladsen
Anna Ilsøe
Speciale fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2004

Forhandlingssystemet - konflikt eller forlig. Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret
Jørgen Steen Madsen
Rapport udgivet af Kommuneinformation, 2002

Løn mellem kollektiv og individ. Politik - Forhandling - Resultat
Jørgen Steen Madsen, Dorthe Peersen, Betina W. Rennison og Flemming Ibsen
Rapport udgivet af Kommuneinformation, 2002

Nye arbejdsorganiseringer, fleksibilitet og decentralisering - et sociologisk case-studie af fem industrivirksomheders organisering og samarbejdsforhold
Steen E. Navrbjerg
Ph.d.-afhandling udgivet ved Djøfs forlag, 1999

Tillidsrepræsentanten mod nye udfordringer. Præsentation af en tillidsrepræsentantundersøgelse
Carsten Strøby Jensen, Steen E. Navrbjerg og Nikolaj Lubanski
Rapport udgivet i 1999

Tillidsrepræsentanten i tal - En spørgeskemaundersøgelse af tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår og holdninger
Carsten Strøby Jensen, Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Rapport udgivet i 1999

Tillidsrepræsentanten mellem arbejdsplads, fagforening og familie - Et kvalitativt studie af tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår
Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski og Carsten Strøby Jensen
Rapport udgivet i 1999

Tillidsrepræsentanten mellem krav og udfordringer - En analyse af tillidsrepræsentantuddannelse og fremtidens kompetencer
Nikolaj Lubanski, Steen E. Navrbjerg og Carsten Strøby Jensen
Rapport udgivet i 1999

Medarbejderindflydelse og decentralisering - En sociologisk evaluering af MAI-Til toppenforsøgene i amter og kommuner
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Henrik Vistisen
Rapport udgivet af Kommunernes Landsforening m.fl. i 1993