Tidslinje - ifølge køreplansaftaler – Københavns Universitet

FAOS > Temasider > Tema ok-forhandlinger > OK 2018 > Tidslinje - ifølge kør...

Tidslinje - ifølge køreplansaftaler

 • Dec

  Forhandlingsfællesskabet og KL har udvekslet krav

  12. december 2017

  Forhandlingsfællesskabet og dets medlemsorganisationer har udvekslet overenskomstkrav med KL. Både generelle krav og specielle krav blev udvekslet samtidigt. Herefter kan nye forslag ikke fremlægges i forhandlingerne, men der kan stilles modforslag til krav fra modparten.

 • Der blev udvekslet krav mellem CFU og Finansministeriet - herefter blev forhandlingerne sat på stand by!

  15. december 2017

  Uofficielt er målsætningen traditionelt, at de generelle forhandlinger afsluttes en uge før de kommunale forhandlingers planlagte afslutning. Det tilstræbes, at organisationsforhandlinger om specielle krav herefter kan tilrettelægges således, at de kan afsluttes senest fire uger efter deres begyndelse - 4-ugers vinduet.

  Efter udvekslingen af krav melder samtlige fagforeninger på det offentlige område, at de sætter forhandlingerne på stand by.

  Det betyder, at man vil afholde de planlagte møder med arbejdsgiverne, hvor man præsenterer krav for hinanden, men herefter forhandler man ikke før der er ’reelle forhandlinger’ i gang vedrørende lærernes arbejdstid.

 • Forhandlinger på det kommunale og regionale område skulle efter køreplanen være indledt, men meldes også at stå 'stand by'

  15. december 2017

  På det kommunale område afholdes møder, hvor de enkelte organisationer præsenterer deres krav til forhandlingerne mellem organisationerne og KL. Tilsvarende sker på det regionale område. Herefter sættes også organisationsforhandlingerne på stand by undtagen forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

  Forhandlingerne på organisationsniveauet koordineres for lønmodtagerorganisationerne gennem Forhandlingsfællesskabet.

 • Jan

  Forhandlingerne står fortsat stand by

  1. januar 2018

  Ifølge de oprindelige køreplaner, skulle den første politiske forhandling mellem Forhandlingsfællesskabet og KL have været afholdt d. 5. januar på det kommunale område. På det regionale område var der tilsvarende planlagt et forhandlingsmøde om de tværgående emner den 12. januar. Mellem de politiske forhandlingsmøder foregår der traditionelt løbende uformelle kontakter og et omfattende forberedelsesarbejde på embedsmandsniveau.

  Ingen af disse møder er gennemført. Men man mødes fortsat vedrørende lærernes arbejdstid mellem henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og LC og KL og LC.

 • De offentlige fagforeninger og forhandlingsforbund har foretaget en status på stand by

  12. januar 2018

  Forhandlingerne er fortsat på stand by. Parterne afventer 'reelle forhandlinger' om lærernes arbejdstid.

 • Overenskomstforhandlinger påbegyndes på hele det offentlige område efter 'reelle' forhandlinger om lærernes arbejdstid

  22. januar 2018

  Danmarks Lærerforening har nu meldt ud, at der er indledt reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid mellem organisationerne på undervisningsområdet og Kommunernes Landsforening. Forhandlingsfælleskabet på det kommunale- og regionale område samt CFU på det statslige område kan nu påbegynde forhandlingerne med henholdsvis KL, RTLN og Moderniseringsstyrelsen.

 • Feb

  Tværgående forhandlinger på det kommunale område forventes afsluttet

  14. februar 2018

  Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL forventes afsluttet.

 • Tværgående forhandlinger på det regionale område forventes afsluttet

  20. februar 2018

  Forhandlinger om tværgående emner og aftaler mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og RLTN forventes afsluttet.

 • Organisationernes forhandlinger om specielle krav på både det kommunale og regionale område forventes afsluttet

  28. februar 2018

  Efter køreplanen skal både de generelle tværgående forhandlinger og organisationsforhandlingerne om de specielle krav være afsluttet. Hvis det ikke er muligt at nå et resultat, kan der varsles konflikt til iværksættelse ved udløbet af de gældende overenskomster per 1. april 2018.

  I så fald vil forhandlingerne på det kommunale område overgå til Forligsinstitutionen, hvis opgave er at forsøge at forlige parterne og dermed hindre konflikter.

 • Mar

  Forhandlingsresultater sendes til afstemning

  I løbet af marts bliver både tværgående og organisationernes egne forhandlingsresultater sendt til afstemning hos medlemmerne.

 • Apr

  Udløb af eksisterende overenskomster

  1. april 2018

  Hvis der ikke er opnået en ny overenskomstaftale, kan der iværksættes konflikt, da de eksisterende overenskomster udløber per 1. april 2018.

 • Maj