Ansatte - FAOS - Sociologi - Københavns Universitet – Københavns Universitet

FAOS > Ansatte

Louise Weber Madsen

Louise Weber Madsen

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

Digitalisering, privat sektor

Aktuel forskning

Aktuelt arbejder jeg på to forskningsprojekter, DIGIWORK og IRSDACE.

DIGIWORK omhandler hvordan arbejdsgivere og lønmodtagere i private servicefag påvirkes af de forandringer i arbejdet, der følger med digitaliseringen.

IRSDACE er et komparativt projekt, hvis formål er at kortlægge og undersøge traditionelle og innovative former for social dialog og Industrial Relations praksisser indenfor platformsøkonomien i Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Belgien, Ungarn og Slovakiet.

ID: 164500182