Tema migration – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

FAOS > Temasider > Tema migration

Temaside om arbejdsmigration

FAOS har gennem længere tid beskæftiget sig med arbejdsmigration og har i den forbindelse udarbejdet en række bøger, forskningsnotater og artikler omhandlende østarbejdere i Danmark. Disse kan ses i listen nedenfor. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

FILM: Fri bevægelighed – God samfundsøkonomi eller løntrykkeri?
Interview med Søren Kaj Andersen
Film fra undervisningsserien "Krisetid i Europa", Mediehuset København, maj 2017

Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Bog udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2016

Pressede polakker i byggeriet
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Kronik i Jyllandsposten, 25. april 2016

Piotr og Andrei bliver i Danmark
Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2016

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv i juni 2015, 17. årgang, nr. 2. 

Forsker: Flygtninge og indvandrere udkonkurreres af arbejdsmigranter
Jonas Felbo-Kolding
Artikel på altinget.dk, 12. marts 2015

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen, december 2014, nr. 4

Østarbejdere - en udfordring og del af løsningen
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Analyse i Politiken, 25. maj 2014

A "legal revolution" in the European field of posting? Narratives of uncertainty, politics and extraordinary events
Jens Arnholtz
Ph.d.-afhandling publiceret af Sociologisk Institut og FAOS, Københavns Universitet, januar 2014

Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries - Patterns of migration, working conditions and recruitment practices
Jon Horgen Friberg og Line Eldring (red.) med bidrag af Søren Kaj Andersen (FAOS), Jens Arnholtz (FAOS), Nana Wesley Hansen (FAOS) m.fl.
Rapport udgivet af Nordisk Ministerråd, København, december 2013

Labour market specific institutions and the working conditions of labour migrants: The case of Polish migrant labour in the Danish Labour market
Jens Arnholtz og Nana Wesley Hansen
Artikel i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy, Volume 34, Issue 3, August 2013

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Bog udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, juni 2013

Udfordringen fra øst - Fagforeningsstrategier og den østeuropæiske arbejdskraft
Søren Kaj Andersen og Jens Arnholtz
Artikel i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1, april 2013

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie
Line Eldring (Fafo), Kerstin Ahlberg (Stockholms Universitet) og Klaus Pedersen (FAOS)
Bog udgivet af Nordisk Ministerråd, København, 2013

Struggling for political response: On trade union and socialist mobilisation against the Laval quartet
Jens Arnholtz
Paper præsenteret ved the 26th Conference of the Nordic Sociological Association 2012, University of Iceland, Reykjavik, 15.-18. august 2012

Slowing down Social Europe? The role of coalitions and decision-making arenas. The posting of workers issue (report 4)
Jens Arnholtz
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, maj 2012

Institutional differences and varieties of social dumping - A comparative study of wages and working conditions among recent Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik
Jon Horgen Friberg (Fafo), Jens Arnholtz (FAOS), Line Eldring (Fafo), Nana Wesley Hansen (FAOS) og Frida Thorarins (CIRRA)
Paper præsenteret ved the 6th Nordic Working Life Conference, Helsingør, 25.-27. april 2012

Post-accession migration in construction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK
Line Eldring (Fafo), Ian Fitzgerald (Northumbria University) og Jens Arnholtz (FAOS)
Artikel i European Journal of Industrial Relations, vol. 18, nr. 1, marts 2012

Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarkedTil toppen
Nana Wesley Hansen og Jens Arnholtz
Bidrag til antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011

Social dumping - kædeansvar og andre ansvarsformer
Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2010

Social dumping
Søren Kaj Andersen og Klaus Pedersen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, juni 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden - Reguleringer, strategier og realiteter
Nana Wesley Hansen (FAOS), Åsmund Arup Seip og Line Eldring (Fafo) (red.) 
Rapport udgivet af Nordisk Ministerråd, København, maj 2010

Østeuropæerne og presset på overenskomstmodellen
Søren Kaj Andersen
Analyse i Politiken den 16. august 2010

The accession migration into construction : A comparative analysis of trade union responses in Denmark, Norway and the UK
Line Eldring (Fafo), Ian Fitzgerald (Northumbria University) og Jens Arnholtz Hansen (FAOS)
Paper præsenteret ved IIRA 15th World Congress, Sydney, 24.-28. august 2009

Mechanisms of Intra-European Labour Mobility and Incorporation : The case of the Polish migrant labour in the Copenhagen area
Nana Wesley Hansen og Jens Arnholtz Hansen 
Paper præsenteret ved konferencen Labour Markets at a Crossroad: The 2009 Ratio Colloquium for Young Social Scientists, Stockholm, 20. august 2009

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: strategier og resultater i Norge og Danmark
Line Eldring (Fafo) og Jens Arnholtz Hansen (FAOS)
Artikel i Soekelys paa Arbeidslivet nr. 1 2009

Polakker i Danmark: det nye B-hold
Nana Wesley Hansen og Jens Arnholtz Hansen
Artikel i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 6-7 2009

Polakker på det danske arbejdsmarked - frie fugle eller ny randgruppe? Et kvantitativt studie af polske arbejdsmigranters løn- og arbejdsvilkår i Storkøbenhavn
Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 2 2009

Polonia i København: et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i StorkøbenhavnTil toppen
Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen
LO-Dokumentation nr. 1 2009

Strong Trade Unions Meet EEC Workers - Locating, Monitoring and Organising EEC Workers in the Danish Construction Sector
Søren Kaj Andersen og Jens Arnholtz Hansen
Artikel i Bulletin of Comparative Labour Relations nr. 67, oktober 2008

Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere
Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, juli 2008 

Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen
Jens Arnholtz Hansen og Søren Kaj Andersen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, januar 2008

Østaftalen - individuelle østarbejdere
Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen 
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, oktober 2007  

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Mikkel Mailand
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, juni 2007

Eastern European Workers in Danish Construction
Jens Arnholtz Hansen og Søren Kaj Andersen
Artikel i Jan Cremers: Labour Migration, CLRnews nr. 4, 2007

Den frie bevægelighed og det danske arbejdsmarked
Jens Arnholtz Hansen
Artikel i Udenlandsk arbejdskraft: et resultat af højkonjunkturen eller kommet for at blive? af Elsebet Frydendal Pedersen (red.), CLRDenmark, 2007

Migranterne og den danske model - udfordringer og samspil
Mikkel Mailand og Søren Kaj Andersen
Essay i Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006, publiceret i oktober 2007

Den brede flexicurity-model, EU og østeuropæerneTil toppen
Søren Kaj Andersen
Artikel i FAOS' Årbog 2006, side 33-36