Tema migration – Københavns Universitet

FAOS > Temasider > Tema migration

Temaside om arbejdsmigration

FAOS har gennem længere tid beskæftiget sig med arbejdsmigration og har i den forbindelse udarbejdet en række bøger, forskningsnotater og artikler omhandlende østarbejdere i Danmark. Disse kan ses i listen nedenfor. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

FILM: Fri bevægelighed – God samfundsøkonomi eller løntrykkeri?
Interview med Søren Kaj Andersen
Film fra undervisningsserien "Krisetid i Europa", Mediehuset København, maj 2017

Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Bog udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2016

Pressede polakker i byggeriet
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Kronik i Jyllandsposten, 25. april 2016

Piotr og Andrei bliver i Danmark
Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2016

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv i juni 2015, 17. årgang, nr. 2. 

Forsker: Flygtninge og indvandrere udkonkurreres af arbejdsmigranter
Jonas Felbo-Kolding
Artikel på altinget.dk, 12. marts 2015

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen, december 2014, nr. 4

Østarbejdere - en udfordring og del af løsningen
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Analyse i Politiken, 25. maj 2014

A "legal revolution" in the European field of posting? Narratives of uncertainty, politics and extraordinary events
Jens Arnholtz
Ph.d.-afhandling publiceret af Sociologisk Institut og FAOS, Københavns Universitet, januar 2014

Se tidligere publikationer