Forligsmuligheder under høj inflation: analyse af optakten til OK23

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

  • Fuldtekst

    Final published version, 851 KB, PDF document

 De kommende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked
finder sted i en tid med den højeste inflation gennem 40 år. Danskernes
realløn er faldet markant i 2022, og det altdominerende emne op til OK23 er
derfor løn.
 Forhandlingerne besværliggøres af usikkerheden om økonomien, og hvor
høj inflationen bliver de næste år. Forhandlerne skal ramme et rigtigt niveau
ud fra tre afgørende rationaler: Forsvar af reallønnen, undgå en lønprisspiral
og sikre konkurrenceevnen.
 På fagforeningers optaktsmøder har medlemmerne klart meldt ud, at
arbejdsgiverne må til lommerne. Omvendt maner arbejdsgiverne til
forsigtighed pga. den usikre globale økonomi.
 Der er derfor lagt op til de vanskeligste forhandlinger i mange år, og
risikoen for konflikt i OK23 højere end normalt.
 Den faktiske løn i mindstebetalingssystem aftales lokalt for ca. 80 % af
DA/FH området, men der er en grundlæggende utilfredshed med systemet
at spore hos fagforeningerne. De mener, at der gives for lidt i de lokale
lønforhandlinger i forhold til virksomhedernes produktivitet og overskud.
 Centrale stigninger til løn kan for eksempel gives ved øget bidrag til
fritvalgsordninger, et øget arbejdsgiverbidrag til pension eller ved et
ekstraordinært engangstillæg. Sidstnævnte er brugt i Tyskland, men er ikke
populært hos de danske fagforeninger.
 Grundet usikkerheden i økonomien er der lagt op til en kortere aftale end de
tidligere overenskomsters 3 årige varighed. Dette medfører, at man må
forvente, at der bliver mindre plads til større nye tiltag i denne omgang.
 Afhængigt af den økonomiske ramme kan man dog stadig forvente
forhandlinger om betalt barselsorlov, arbejdsmiljø, uddannelse og grøn
omstilling.
 Byggeriet, hvor arbejdsgiverne nu udgøres af DI, kommer til at forhandle
om tiltag mod social dumping med 3F. Dette emne har historisk ført til
uenigheder mellem parterne og kan blive svært at lande forlig på.
 Såfremt gennembrudsforliget på industrien kan indgås, kommer de andre
områder til enten at indgå forlig selv eller indgå i et samlet
mæglingsforslag.
 Samlet skal aftalerne kunne stemmes hjem i en urafstemning på
lønmodtagersiden og i kompetente forsamlinger på arbejdsgiversiden. Hvis
dette ikke sker, kommer der storkonflikt for første gang i den private sektor
siden OK98.
Original languageDanish
PublisherFAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Volume194
Number of pages20
ISBN (Electronic)978-87-93320-61-1
Publication statusPublished - Dec 2022

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 345419292