Mark Friis Hau

Mark Friis Hau

Postdoc

Aktuel forskning

Min forskning omhandler forholdet mellem medlemmer, fagforeninger, og græsrødder i ’medlemshøjde’, særligt på sociale medier. Jeg fokuserer på, hvordan fagligt aktive udfører og oplever deres faglige og politiske engagement i forskellige netværk og de organisatoriske dynamikker, der opstår heraf. Jeg beskæftiger mig ligeledes med, hvilken rolle sociale medier spiller i organisering og mobilisering blandt fagligt aktive og i fagforeninger.


Jeg er særligt interesseret i kombinationen af digitale metoder med mere traditionelle kvalitative metoder såsom deltagerobservation og etnografiske interviews. Min forskning fokuserer blandt andet på sociale bånds betydning for politisk deltagelse, individuelle oplevelser af (faglig) aktivisme, etik og politisk engagement, samt sammenspillet mellem faglige organisationer og græsrødder.


Mark Friis Hau er en del af forskningsgruppen Viden, Organisation og Politik på Sociologisk Institut.

ID: 185925893