Aktuelle forskningsprojekter

Overblik over FAOS' igangværende forskningsprojekter. Projekterne fordeler sig under de syv projekttemaer, der indgår i FAOS' forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'. Hertil kommer projekter, der indgår i forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'.

Tema 1: De kollektive aftalesystemer – kontinuitet og forandring

Tema 2: Arbejdsmarkedsorganisationerne; struktur- og medlemsudvikling

Tema 3: Lokale forhandlinger og den virksomhedsbaserede aftalemodel  

Tema 4: Den danske model og den tvetydige relation til det sociale Europa

Tema 5: Fremtidens arbejdsmarked: Digitalisering, atypisk beskæftigelse og udfordringer for aftaler og lovgivning

Tema 6: Virksomhedernes værdikæder og forandrede arbejdsmarkedsrelationer

Tema 7: Udenlandsk arbejdskraft – rekruttering, kvalifikationer og integration


Læs mere om FAOS' forskningsprogram 2019-2023

Læs mere om FAOS' forskningsprogram 2024-2028

Se afsluttede forskningsprojekter