OK21 på det offentlige arbejdsmarked - følgeforskning

Denne følgeforskning bestod primært af en 1) optaktsrapport, der beskriver og analyserer udgangspunkter og forventede forhandlingstemaer for de kommende forhandlinger. Optaktsrapporten bygger bl.a. på interview med topforhandlere på de tre hovedområder – staten, kommunerne og regionerne. 2) Et presseseminar hvor rapporten præsenteres sammen med et tredje element i følgeforskningen: 3) FAOS’ temaside om OK21. Temasiden indeholder bl.a. løbende resumeer af forhandlingsforløbene og faktaark. 4) En afsluttende rapport om resultaterne af OK21. Undervejs stod FAOS til rådighed for medierne vedrørende spørgsmål og vurderinger om OK21.

Finansieret af

FAOS’ programbevilling 2019-23

Projektperiode: Oktober 2020 – maj 2021
Kontakt: Nana Wesley Hansen eller Mikkel Mailand

Projektansvarlige

Navn Titel Telefon E-mail
Hansen, Nana Wesley Lektor +4535323444 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder +4535323277 E-mail