Forskningsområde: De kollektive aftalesystemer

FAOS’ forskningen i de kollektive aftalesystemer og den tilstødende politiske regulering fokuserer dels på processuelle forhold mellem de forhandlende parter og på hver side af forhandlingsbordet, og dels på hvad der bliver indgået aftaler om. Derudover vil forskningen afdække de centrale aktørers normer og forhandlingernes institutionelle rammer. 

FAOS ’følgeforskning’ er en central aktivitet på forskningsområdet. De kollektive aftalesystemerne. Igennem en lang årrække har FAOS fulgt overenskomstfornyelserne både i private og offentlige regi. Vi indsamler dokumenter, SoMe- og anden mediedata og interviewer hovedforhandlere i optakten til, under og efter forhandlingerne, og leverer analyser og formidler fakta. Under optakten til forhandlingerne afholder vi et presseseminar, hvor vi klæder arbejdsmarkedsjournalister på til de kommende forhandlinger. Hele denne proces gentages ved hver overenskomstfornyelse, hvorved et helt unikt datamateriale er opbygget.

Overenskomstfornyelserne spiller tæt sammen med arbejdsmarkeds-lovgivning som funktionærlov, ferielov og barselslov, samt social-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Samspillet tager bl.a. form af trepartsforhandlinger. Analyser af dette samspil står også centralt på forskningsområdet.

Syv temaer vil blive forfulgt i programperioden:

  • Udviklingen i overenskomsternes indhold
  • Overenskomstdækningen
  • Løn og lønsystemer
  • Trepart og samspillet med det politiske system
  • Udviklingen i forhandlingsprocesser
  • Sektorforhandlinger og digitale medier
  • Den grønne omstilling

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'