Arbejdsmarkedets begreber – Københavns Universitet

FAOS > Arbejdsmarkedets begreber

Arbejdsmarkedets begreber

- En ABC med kernebegreber inden for studiet af arbejdsmarkedet


FAOS har på denne side samlet en række begreber, der er centrale for reguleringen af arbejdsmarkedet. Under de enkelte punkter finder du korte og overskuelige tekster, der definerer de enkelte begreber samt uddybende fakta-oplysninger og historisk baggrund.

Der er ikke tale om en udtømmende begrebsliste - formålet er at give FAOS' brugere korte definitioner og introducerende tekster med oplysninger om kernebegreber inden for studiet af arbejdsmarkedet. Begreberne er udvalgt på baggrund af FAOS' temasider og webstatistik over brugernes søgninger på faos.dk. Når siden er fuldt udrullet, vil der i alt være definitioner på cirka 30 begreber.

Senere vil følge tekster om: Flexicurity, Forligsinstitutionen, Social dumping, Arbejdsret, Arbejdskraftens frie bevægelighed (EU's indre marked), Opsigelse mfl.