Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er en afgørende krumtap i den danske model. Tillidsrepræsentanten er medarbejdernes talerør og forhandler i forhold til ledelsen – særligt i forhold til løn og arbejdsforhold – men er også fagforeningens forlængede arm på arbejdspladsen. Det er gennem tillidsrepræsentanten, at fagforeningerne kan skaffe sig viden om, hvad der sker på arbejdspladsen – og hvad der måske skal indgå i de næste overenskomstforhandlinger. Tillidsrepræsentantens pligt er, i samarbejde med ledelsen, at fremme og vedligeholde et roligt og godt samarbejde på virksomheden. Tillidsrepræsentanten vil også som oftest forestå kollektive forhandlinger, være bisidder ved kollegers samtaler med ledelsen, indsamle ønsker og krav fra kollegerne – og ikke mindst sortere i disse krav og ønsker, inden de præsenteres for ledelsen. Ofte vil tillidsrepræsentanten tillige være afgørende i formidling af ledelsens budskaber til medarbejderne og i forbindelse med organisationsændringer. I mange tilfælde er tillidsrepræsentanten således også en sparringspartner for ledelsen.

Hovedreglen er, at der på en arbejdsplads med fem eller flere ansatte inden for samme faggruppe kan vælges en tillidsrepræsentant blandt medarbejderne. I nogle overenskomster er der tillige krav om en vis anciennitet på arbejdspladsen. Den tillidsvalgte skal være medlem af en overenskomstbærende organisation. Som hovedregel har alle medarbejdere stemmeret, også de, der ikke er medlem af en fagforening. Den enkelte tillidsrepræsentant repræsenterer de medarbejdere, som udgør valggrundlaget.

På virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter inden for samme overenskomstgruppe, kan tillidsrepræsentanterne vælge en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten kan være samtlige medarbejderes repræsentant i fællesspørgsmål – fx arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende.

Tillidsrepræsentantens stilling som medarbejder må ikke forringes, blot fordi personen er tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er ikke beskyttet mod afskedigelse – men betingelserne for at afskedige en tillidsrepræsentant er væsentligt skærpet i forhold til de øvrige medarbejdere. Det gælder således, at der skal være ’tvingende omstændigheder’ – det betyder i praksis typisk, at der skal være mangel på arbejde, eller at det ikke er muligt i forhold til de forskellige funktioner, som medarbejderne har, at afskedige en anden medarbejder. Ofte prøves en afskedigelsessag i det fagretlige system. Det gælder desuden, at tillidsrepræsentanter har væsentligt længere opsigelsesvarsler end de øvrige medarbejdere.

Ifølge de fleste overenskomster er tillidsrepræsentanten kun forpligtet til at forelægge forslag, henstillinger og klager for ledelsen fra medarbejdere, der er medlem af et forbund under en overenskomstbærende organisation. Der er dog mange tillidsrepræsentanter, der også vælger at repræsentere 'gule' og uorganiserede kolleger over for ledelsen. Og nogle overenskomster forpligter tillidsrepræsentanten til at repræsentere alle medarbejdere i forhandlinger om løn og arbejdsvilkår, uanset fagforeningstilhørsforhold.

En anden vigtig medarbejderrepræsentant på arbejdspladserne i Danmark er arbejdsmiljørepræsentanten.

© FAOS, November 2019