Tema Ledelse og virksomhedsrelationer – Københavns Universitet

FAOS > Temasider > Tema Ledelse og virkso...

Temaside om ledelse og virksomhedsrelationer

FAOS har på denne temaside samlet en liste over artikler, bøger mv., der omhandler ledelse og virksomhedsrelationer. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Forhandlinger på arbejdspladsen - Når centrale overenskomster anvendes lokalt
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2017

The role of physical space in labour-management cooperation: A microsociological study in Danish retail
Anna Ilsøe & Jonas Felbo-Kolding, FAOS
Artikel i Economic and Industrial Democracy
April 2017

Fleksibilitet gennem stabilitet - institutionaliseringen af lokale arbejdstidsforhandlinger i industrien
Anna Ilsøe & Trine P. Larsen, FAOS
Bidrag til bogen: Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
September 2016

Flexibility through Stability: Institutionalising company based bargaining on working time within Danish manufacturing
Anna Ilsøe & Trine P. Larsen, FAOS
Paper fremlagt ved The 11th ILERA European Regional Congress, Milano
September 2016

From living wage to living hours
Anna Ilsøe, FAOS
Paper præsenteret ved The 8th Nordic Working Life Conference (Finland), Dansk
Sociologkongres (Aalborg, Danmark), Joint seminar FAOS and NJWLS Editorial Board, (Copenhagen, Danmark), The 11th ILERA European Regional Congress (Milano, Italien)
2016

Partnership under pressure: decentralized bargaining in Danish and Australian
manufacturing
Anna Ilsøe, FAOS, and Pekarek, A & Fells, R
Paper fremlagt ved The 28th SASE Conference, Berkeley, USA
Juni 2016

From living hours to living wages - The nordic version of the working poor
Anna Ilsøe, FAOS
Artikel i Labour & Industry: a journal og the social and economic relations of work
Maj 2016

The effects of Union mergers and Internal Restructuring: A bottom-up perspective by Danish shop stewards
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Paper præsenteret ved Stream 1: Collective Action in the New Global Economy for the conference: The Global Transformation of Work: Market Integration, China's Rise, and Labor Adaptation, march 17th - 18th, 2016, Newark, USA
Marts 2016

Samarbejde og forhandling i krisetider
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3
Oktober 2015

Partnership under pressure: shifts between stability and fragility in decentralised bargaining in Danish and Australian Manufacturing
Anna Ilsøe (FAOS), Andreas Pekarek og Ray Fells. 
Paper til 17th ILERA World Congress, Cape Town, Sydafrika
September 2015

Decentralizing the Danish bargaining model –  exploiting the new opportunities for local bargaining 
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper til IREC Conference, Gothenburg
September 2015

Decentralising the Danish bargaining model - changing the relations between shop stewards, management and unions
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Paper til IREC Conference, Gothenburg
September 2015

MED-udvalg er en kommunalpolitisk magtfaktor
Nana Wesley Hansen
Kronik i Kommunen
21. september 2015 

Equal Pay and Work-Life Balance: Negotiations and actions in Danish female and male dominated companies
Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg
Paper til SASE 27th Annual Conference, London, juli 2015

Se tidligere publikationer