15. januar 2018

Ligeløn- og familie-arbejdslivsforhandling på danske virksomheder

Hvem er bedst til at forhandle ligeløn og familie-arbejdslivsbalancer på virksomhederne – og bliver der forhandlet mere om ligeløn på kvinde- end på mandsdominerede arbejdspladser? Det er blandt andet de spørgsmål, som belyses i en ny artikel af Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg, som netop er offentliggjort i Journal of Industrial Relations.

Analysen trækker på data med 3275 tillidsrepræsentanter i den private sektor fra 2010 og tager udgangspunkt i Gregory og Milner’s begreb om ’opportunity structures’. Artiklens hovedargument er, at kønsfordelingen på arbejdspladsniveau påvirker ligeløn og familiearbejdslivs diskussionerne og de lokale tiltag, men ofte på en anden måde end forventet. På arbejdspladser, hvor flertallet af medarbejderne er kvinder, er det ofte den mandlige tillidsrepræsentant, som bedst formår at få lokalaftaler om ligeløn  og famile-arbejdslivs på plads. Dermed stiller artiklen spørgsmålstegn ved traditionelle forestillinger om, hvem der er aktører for ligestilling på danske arbejdspladser.

Læs hele artiklen