Om FAOS

FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier - er tilknyttet Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS har specialiseret sig i studiet af arbejdsmarkedsrelationer i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng. FAOS blev etableret som center pr. 1. januar 1999, men har fungeret som en forskningsgruppe ved Sociologisk Institut siden 1. januar 1990.

FAOS' formål er:

 • at bidrage til den grundlæggende viden om arbejdsmarkedsrelationer og til en dybere forståelse af den komplekse udvikling, der finder sted på arbejdsmarkedet. Denne viden skal opbygges ved gennemførelsen af empiriske og teoretiske studier i et dansk, europæisk og globalt perspektiv.
 • at bidrage og vedligeholde tætte forbindelser med beslægtede forskningsmiljøer i Danmark og andre lande, ikke mindst ved at deltage i fælles internationale komparative forskningsprojekter.
 • at bidrage til uddannelse af ph.d.-studerende.
 • at formidle resultaterne af arbejdet og være i dialog med arbejdsmarkedets parter og med relevante administrative/politiske institutioner.

FAOS' bevilling

FAOS' forskning har altid bygget på eksterne bevillinger fra:

 • Forskningsråd
 • Ministerier
 • EU
 • Fonde
 • Organisationer på arbejdsmarkedet

I perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2028 er FAOS primært finansieret via en programbevilling, hvor hovedbidragyderene er:

 • Dansk Industri
 • CO-Industri
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • FH
 • Dansk Erhverv
 • HK HANDEL
 • HK/Privat
 • DI Byggeriet
 • 3F's Byggegruppe
 • Beskæftigelsesministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • Forhandlingsfællesskabet

De bidragydende parter indgår i FAOS' referencegruppe.

Se en liste med medlemmerne i referencegruppen

Læs mere om FAOS' forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'

Læs mere om FAOS´ forskningsmetoder og -teori