FAOS' referencegruppe

Jacob Holbraad           
Adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Pernille Knudsen
Viceadministrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Lizette Risgaard
Formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Michael Jacobsen
Sekretariatschef, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Kim Graugaard
Viceadmin. direktør, DI

Christoffer Thomas Skov
Vicedirektør, DI

Claus Jensen
Formand, Dansk Metal og formand, CO-industri

Henrik Jensen
Organisationssekretær, CO-industri 

Kristian Heunicke
Direktør, Kommunernes Landsforening

Rikke Margrethe Friis
Forhandlingsdirektør, Danske Regioner

Mona Striib
Forbundsformand, FOA og formand, Forhandlingsfælleskabet

Gordon Ørskov Madsen
Formand, Danmarks Lærerforening og næstformand, Forhandlingsfællesskabet

Sine Sunesen
Direktør, Akademikerne

Lars Qvistgaard
Formand, Akademikerne

Laurits Rønn
Viceadm. direktør, Dansk Erhverv

Morten Schønning Madsen
Underdirektør, Dansk Erhverv

Simon Tøgern
Formand, HK/Privat

Per Tønnesen
Formand, HK Handel

Peter Stenholm
Direktør, Dansk Byggeri

Claus von Elling
Gruppeformand, 3F, Byggegruppen 

Søren Kryhlmand
Departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Vibe Westh
Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet