FAOS' referencegruppe – Københavns Universitet

FAOS > Om FAOS > Referencegruppe

FAOS´ referencegruppe

Jacob Holbraad           
Adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Pernille Knudsen
Viceadministrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Lizette Risgaard
Formand, LO

Jakob Sand Kirk
Chef for Udvikling og Organisation, LO

Kim Graugaard
Viceadmin. direktør, DI

Anders Søndergaard Larsen
Vicedirektør, DI

Claus Jensen
Formand, CO-industri 

Henrik Jensen
Organisationssekretær, CO-industri 

Laurits Rønn
Direktør, Dansk Erhverv

Morten Schønning Madsen
Underdirektør, Dansk Erhverv

Simon Tøgern
Formand, HK/Privat

Per Tønnesen
Formand, HK Handel

Peter Stenholm
Direktør, Dansk Byggeri

Kim Lind Larsen
Gruppeformand, 3F, Byggegruppen 

Jakob Jensen
Departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Troels Blicher Danielsen
Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet