Temasider - FAOS - Sociologi - Københavns Universitet – Københavns Universitet

FAOS > Temasider

Det digitale arbejdsmarked

FAOS forsker i digitalisering og følger udviklingen på nært hold. På temasiden kan du læse om det digitale arbejdsmarked
Gå til temasiden

Faglig organisering og a-kasser

FAOS har i de seneste år publiceret en række artikler, om udviklingen hos de faglige organisationer og a-kasserne.
Gå til temasiden

Flexicurity

I en årrække har der været opmærksomhed rettet mod det danske flexicurity-system. Temaet står centralt i FAOS' forskning.
Gå til temasiden

Arbejdsmigration

FAOS står bag en lang række publikationer om arbejdsmigration og østarbejdere i Danmark.
Gå til temasiden

Europæisk beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik på EU-niveau hører blandt FAOS' primære forsknings-områder. 
Gå til temasiden

Overenskomstforhandlinger

OK-forhandlinger er et kerneområde i FAOS' forskning. På temasiden kan du finde analyser, fakta, resumé og nyttige links om aktuelle forhandlinger.
Gå til temasiden

Atypiske ansatte

FAOS forsker i atypisk ansættelse på det danske arbejdsmarked. På temasiden kan du læse publikationer om atypisk ansatte.
Gå til temasiden

Ledelse og virksomhedsrelationer

FAOS har udarbejdet en række rapporter, artikler, papers mm., som er samlet under temaet Ledelse og virksomhedsrelationer.
Gå til temasiden

Trepartsforhandlinger - før og nu

Trepartsforhandlinger er et centralt område inden for FAOS' forskning. Læs FAOS' analyser af trepartsforhandlinger.
Gå til temasiden

Internationaliserede virksomheder

På denne temaside har vi samlet FAOS' publikationer om bl.a. outsourcing og multinationale selskaber.
Gå til temasiden