Temaside om arbejdsmigration

Arbejdsmigration

FAOS har gennem længere tid beskæftiget sig med arbejdsmigration og har i den forbindelse udarbejdet en række bøger, forskningsnotater og artikler omhandlende østarbejdere i Danmark. Disse kan ses i listen nedenfor. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Labor Migration as a Source of Institutional Change: Danish and Australian Construction Sectors Compared
Jens Arnholtz og Chris F. Wright
Artikel i ILR Review
Februar 2023

Being posted without being a posted worker - Legal uncertainty in practice
Jens Arnholtz og Astrid Stampe Lovelady
Policy Brief, publiceret i European Centre for Social Welfare Policy and Research, policy brief 2022/9
July 2022

Posted work, enforcement capacity and firm variation: Evidence from the Danish construction sector
Jens Arnholtz
Artikel i Economic and Industrial Democracy
Juni 2019

Active Enactment and Virtuous Circles of Employment Relations: How Danish Unions Organised the Transnationalised Copenhagen Metro Construction Project
Jens Arnholtz og Bjarke Refslund
Artikel i Work, Employment and Society
Marts 2019

Extra‐Institutional Changes under Pressure from Posting
Søren Kaj Andersen og Jens Arnholtz
Artikel i British Journal of Industrial Relations
June 2018

Labour Market Integration – On the multiple dimensions of immigrant labour market integration’
Jonas Felbo-Kolding
Ph.d. afhandling, Københavns Universitet
Maj 2018

'Extra‐Institutional Changes under Pressure from Posting'
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel publiceret i British Journal of Industrial Relations
Maj 2018

FILM: Fri bevægelighed – God samfundsøkonomi eller løntrykkeri?
Interview med Søren Kaj Andersen
Film fra undervisningsserien "Krisetid i Europa", Mediehuset København
Maj 2017

Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Bog udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2016

Pressede polakker i byggeriet
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Kronik i Jyllandsposten
April 2016

Piotr og Andrei bliver i Danmark
Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2016

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 17. årgang, nr. 2
Juni 2015

Forsker: Flygtninge og indvandrere udkonkurreres af arbejdsmigranter
Jonas Felbo-Kolding
Artikel på altinget.dk
Marts 2015

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen, nr. 4
December 2014

Østarbejdere - en udfordring og del af løsningen
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Analyse i Politiken
Maj 2014

A "legal revolution" in the European field of posting? Narratives of uncertainty, politics and extraordinary events
Jens Arnholtz
Ph.d.-afhandling publiceret af Sociologisk Institut og FAOS, Københavns Universitet
Januar 2014

Se tidligere publikationer