Temaside om arbejdsmigration

Arbejdsmigration

FAOS har gennem længere tid beskæftiget sig med arbejdsmigration og har i den forbindelse udarbejdet en række bøger, forskningsnotater og artikler omhandlende østarbejdere i Danmark. Disse kan ses i listen nedenfor. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Is labour migration disrupting dual vocational education and training systems? Empirical evidence from the Danish and Norwegian construction sectors
Jens Arnholtz og Ståle Østhus
Publiceret af European Journal of Industrial Relations
Januar 2024

Posted work as an extreme case of hierarchised mobility
Jens Arnholtz og Nathan Lillie
Publiseret i Journal of Ethnic and Migration Studies
Maj 2023

Revisiting the EU’s new mobility regime: the impact of mobility and policies on labour market hierarchies within and across the EU
Jens Arnholtz og Janine Leschke
Publiseret i Journal of Ethnic and Migration Studies
Maj 2023

Labor Migration as a Source of Institutional Change: Danish and Australian Construction Sectors Compared
Jens Arnholtz og Chris F. Wright
Artikel i ILR Review
Februar 2023

Being posted without being a posted worker - Legal uncertainty in practice
Jens Arnholtz og Astrid Stampe Lovelady
Policy Brief, publiceret i European Centre for Social Welfare Policy and Research, policy brief 2022/9
July 2022

Posted work, enforcement capacity and firm variation: Evidence from the Danish construction sector
Jens Arnholtz
Artikel i Economic and Industrial Democracy
Juni 2019

Active Enactment and Virtuous Circles of Employment Relations: How Danish Unions Organised the Transnationalised Copenhagen Metro Construction Project
Jens Arnholtz og Bjarke Refslund
Artikel i Work, Employment and Society
Marts 2019

Extra‐Institutional Changes under Pressure from Posting
Søren Kaj Andersen og Jens Arnholtz
Artikel i British Journal of Industrial Relations
June 2018

Labour Market Integration – On the multiple dimensions of immigrant labour market integration’
Jonas Felbo-Kolding
Ph.d. afhandling, Københavns Universitet
Maj 2018

'Extra‐Institutional Changes under Pressure from Posting'
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel publiceret i British Journal of Industrial Relations
Maj 2018

FILM: Fri bevægelighed – God samfundsøkonomi eller løntrykkeri?
Interview med Søren Kaj Andersen
Film fra undervisningsserien "Krisetid i Europa", Mediehuset København
Maj 2017

Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Bog udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2016

Pressede polakker i byggeriet
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Kronik i Jyllandsposten
April 2016

Piotr og Andrei bliver i Danmark
Jonas Felbo-Kolding
Forskningsnotat udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2016

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft
Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 17. årgang, nr. 2
Juni 2015

Forsker: Flygtninge og indvandrere udkonkurreres af arbejdsmigranter
Jonas Felbo-Kolding
Artikel på altinget.dk
Marts 2015

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen, nr. 4
December 2014

Østarbejdere - en udfordring og del af løsningen
Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding
Analyse i Politiken
Maj 2014

A "legal revolution" in the European field of posting? Narratives of uncertainty, politics and extraordinary events
Jens Arnholtz
Ph.d.-afhandling publiceret af Sociologisk Institut og FAOS, Københavns Universitet
Januar 2014

Se tidligere publikationer