12. januar 2015

Midlertidige øst-migranter udfordrer den danske model

Artikel af Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Debatten omkring øst- og centraleuropæiske arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked har fyldt meget de senere år. Særligt har historier om social dumping præget medierne og den politiske debat. Men i hvor høj grad har disse arbejdsmigranter lønninger og arbejdsvilkår, der bryder med danske regler? For at svare på dette spørgsmål samles der i denne artikel op på resultater af forskningsprojekter, de to forfattere har gennemført i de senere år samt andre relevante analyser. Der skelnes i artiklen mellem øst- og centraleuropæiske arbejdsmigranter, der dels er ansat i danske virksomheder, dels er ansat i udenlandske virksomheder, men arbejder som udstationeret arbejdskraft i Danmark. Forskernes skelnen er motiveret dels af de grundlæggende forskellige EU-regelsæt for de to gruppers frie bevægelighed, dels af tidligere studiers dokumentation af væsentlige forskelle i løn- og arbejdsvilkår for de to grupper. Forfatterne vil i denne artikel beskrive, hvad der kendetegner de to grupper af arbejdsmigranter samt diskutere, hvordan de udfordrer måden, vi regulerer det danske arbejdsmarked; den såkaldte danske aftalemodel.