Ansatte - FAOS - Sociologi - Københavns Universitet – Københavns Universitet

FAOS > Ansatte

Jonas Felbo-Kolding

Jonas Felbo-Kolding

Postdoc

Primære forskningsområder

Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere og integration på arbejdsmarkedet; samarbejde mellem medarbejdere og ledelse - privat sektor.

Aktuel forskning

Arbejder på ph.d. projektet 'Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration'. Projektet omhandler øst- og centraleuropæiske arbejdsmigranters integration i det danske samfund generelt og specifikt på arbejdsmarkedet. Formålet med projektet er at komme nærmere en forståelse af hvilken rolle sociale netværk spiller i forhold til arbejdsmigranters tilknytning og succes på arbejdsmarkedet. Projektet hviler metodisk på en kombination af registerdata for arbejdsmigranters historik i Danmark og en survey til en udvalgt gruppe af polske og rumænske arbejdsmigranter bosat i Danmark. 

Sideløbende med ph.d. projektet arbejder jeg på et projekt, der omhandler samarbejdsrelationer i detailhandlen. Formålet med projektet er at komme nærmere en forståelse af, hvordan lokalt samarbejdemellem ledelse og medarbejdere om arbejdstid og kompetenceudvikling påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Projektet hviler metodisk på casestudier af arbejdspladser inden for henholdsvis special- og dagligvarehandel med interview med 4-12 medarbejdere og ledere i hver case. 

ID: 32154419