Ansatte - FAOS - Sociologi - Københavns Universitet

Alfabetisk oversigt over ansatte på FAOS. På denne side kan du se medarbejdernes arbejdsområder og publikationer. Billederne af de ansatte er til fri afbenyttelse.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Søren Kaj Centerleder, lektor Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejdsmigration/ udenlandske arbejdstagere; arbejdsmarkedsorganisationerne +4535323269 E-mail
Arnholtz, Jens Lektor Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejdsmarkedsregulering +4535323214 E-mail
Due, Jesper Jørgen Professor emeritus Den danske models historie i offentlig og privat sektor; trepartssamarbejde; arbejdsmarkedsorganisationerne +4535323942 E-mail
Haldrup, Christian Ph.d.-stipendiat Digitale arbejdsmarkeder; arbejdskvalitet; arbejdsmarkedssegmentering. +4535336444 E-mail
Hansen, Maria Videnskabelig assistent Analyser og rapportering af danske arbejdsmarkedsforhold til EuroFound; Analyse af kompetencebehov i den danske handelsbranche   E-mail
Hansen, Nana Wesley Lektor Overenskomstfornyelser på det offentlige og private arbejdsmarked; forhandling af løn og arbejdsvikkår lokalt - offentlig sektor. +4535323444 E-mail
Hau, Mark Friis Postdoc Organisering, mobilisering, græsrødder og aktivisme, fagforeninger på sociale medier   E-mail
Ibsen, Christian Lyhne Lektor Den danske aftalemodel; arbejdsmarkedsorganisationerne; komparativ politisk økonomi; erhvervsuddannelse; lighed og konkurrenceevne. +4535323904 E-mail
Ilsøe, Anna Lektor Forhandling af løn- og arbejdsvilkår på virksomhedsniveau; digitale arbejdsmarkeder; arbejdstid; arbejdsmarkedssegmentering, privat sektor +4535323212 E-mail
Jørgensen, Carsten Forskningsfuldmægtig Analyser af danske arbejdsmarkedsforhold til EurWORK og ERM (European Restructuring Monitor), begge under EU's arbejdsmarkedsagentur Eurofound +4535323951 E-mail
Kristiansen, Jonas Hulgård Ph.d.-stipendiat Digitale arb.markeder; arb.markedssegmentering; hybridarbejde +4535335968 E-mail
Krogh, Mikkel Kommunikationskoordinator Kommunikation og presserådgivning. Redaktør af hjemmeside, nyhedsmails, sociale medier og FAOS Information. Administration og økonomi +4535335606 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor Europæisk arbejdsmarkedsregulering; ældre- og familiepolitik; tillidsrepræsentanter; det segmenterede/opdelte arbejdsmarked +4535324514 E-mail
Lauesen, David Tobias Juul Studentermedhjælper Administrativ studentermedhjælp i sekretariatet   E-mail
Lovelady, Astrid Stampe Postdoc Europæisk integration; migration; dynamikker mellem Øst- og Vesteuropa +4535334953 E-mail
Madsen, Jørgen Steen Professor emeritus Den danske models historie i offentlig og privat sektor; trepartssamarbejde; arbejdsmarkedsorganisationerne +4535323293 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder Overenskomster på det offentlige arbejdsmarked; trepartsforhandlinger; europæisk arbejdsmarkedsregulering; atypisk ansatte. +4535323277 E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor Samarbejde og forhandling på virksomheder; multinationale selskabers betydning for den danske model; tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; arbejd... +4535323279 E-mail
Nørkjær, Frida Lilli Schlanbusch Akademisk medarbejder FU Administrative opgaver i sekretariatet; assistent ved analyser af danske arbejdsforhold til EurWork under Eurofound. +4535321504 E-mail
Tell, Henriette Krøll Videnskabelig assistent Kvalitative analyser af atypisk ansatte og frivilligt arbejde; social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed   E-mail