9. juni 2015

Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft

Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen

Partssamarbejdet i bygge- og anlægssektoren har i mange år været præget af gode samarbejdsrelationer. Siden EU udvidelserne i 2004 og 2007 har udenlandsk arbejdskraft fra de nye øst- og centraleuropæiske medlemslande dog skabt debat om underbetaling og unfair konkurrence – ofte under overskriften social dumping. Ved overenskomstfornyelserne i byggeriet i 2007, 2010, 2012 og 2014 har udenlandsk arbejdskraft og social dumping været de helt dominerende temaer.

Analysen af disse overenskomstrunder viser, at parterne faktisk har formået at skabe en aktør-drevet udvikling af overenskomsterne, der tager fat i sektor-specifikke problemstillinger som tilstedeværelsen af udenlandsk arbejdskraft rejser. Samtidig viser analysen også, at temaet om den udenlandske arbejdskraft har skabt spændinger i partssamarbejdet, og at EU-domme, den økonomiske krise, presset fra baglandet og fra politikerne både har indskrænket parternes handlerum og samtidig stillet større krav om, at de handler.

Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Arbejdsliv i juni 2015, 17. årgang, nr. 2.