16. februar 2016

Piotr og Andrei bliver i Danmark

Andelen af polakker og rumænere, der bliver i Danmark er steget markant de seneste år. Nyt forskningsnotat undersøger disse blivende arbejdsmigranter, hvem de er og hvorfor de bliver her. Blivende arbejdsmigranter defineres her som polakker og rumænere, der har fået udstedt deres danske CPR-nummer for mere end tre år siden på tidspunktet for undersøgelsen.
Denne gruppe udgør i dag omkring halvdelen af alle beskæftigede øst- og centraleuropæere på det danske arbejdsmarked. Udviklingen har særligt taget fart i perioden fra 2008 til 2014, hvor de blivende arbejdsmigranter er gået fra at udgøre 7 % til 43 % af den samlede øst- og centraleuropæiske beskæftigelse.

Kommer for at få oplevelser
Forskningsnotatet undersøger blandt andet disse menneskers motiv til at tage til Danmark. Det mest nævnte motiv er at komme ud i verden og få nye oplevelser. Det er altså ikke mangel på arbejde i hjemlandet, der driver dem nordpå. Notatet viser også, at det langt fra er alle blivende arbejdsmigranter, som rejser hjemmefra med en færdig plan for deres ophold i Danmark. Det til trods for at 4 procent af polakkerne og 57 procent af rumænerne angav, at de ved flytningen forventede at blive i Danmark i mere end 10 år. Det peger samtidig på, at det økonomiske rationale på trods af store socioøkonomiske forskelle mellem Polen/Rumænien og Danmark for denne gruppe ikke nødvendigvis er det primære motiv.

Flere har uddannelse
Notatet tegner samlet set et billede af en gruppe, hvor de fleste kommer til Danmark med en uddannelse, men hvor der også er store forskelle internt i gruppen. For eksempel har 38 procent af rumænerne en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, det samme er tilfældet for 16 procent af polakkerne. Omvendt har 23 procent af polakkerne mod 13 procent af rumænerne med en erhvervsuddannelsesbaggrund, mens 30 procent af polakkerne og 24 procent af rumænerne kommer med minimum en mellemlang videregående uddannelse.

Bag forskningsnotatet står Ph.d. stipendiat ved FAOS Jonas Felbo-Kolding. Notatet er det første af to og er en del af ph.d.-projektet Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration.

Læs hele notatet her