12. marts 2015

Forsker: Flygtninge og indvandrere udkonkurreres af arbejdsmigranter

Af Jonas Felbo-Kolding

Debatten om flygtninge og indvandreres integration på det danske arbejdsmarked ignorerer alt for ofte, at deres muligheder er en del af en konkurrence om arbejdsgivernes gunst

Relativt ressourcestærke øst- og centraleuropæere udkonkurrerer i disse år relativt ressourcesvage flygtninge og indvandrere i brancher, hvor de tidligere har kunnet finde arbejde. Siden udvidelsen mod Øst- og Centraleuropa i 2004 har stadig flere arbejdsmigranter fundet vej til den danske del af det fælleseuropæiske arbejdsmarked. I runde tal drejede det sig i 2013 om mere end 80.000 øst- og centraleuropæere, som primært havde fundet vej til brancher, hvor kravene til formelle kvalifikationer er begrænsede.

Det har betydet, at gruppen af flygtninge og indvandrere, som hidtil i høj grad har fundet arbejde i de samme brancher, i dag er udsat for en helt anden konkurrence om arbejdsgivernes gunst – en konkurrence, som de lige nu taber. Det er realiteten lidt over ti år efter den første udvidelse af EU mod Øst- og Centraleuropa.

Læs hele artiklen på Altingets hjemmeside