26. maj 2014

Østarbejdere - en udfordring og del af løsningen

Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Valget til Europa Parlamentet har sat fart på den i forvejen ophedede debat om EU-borgeres ret til at søge arbejde i andre EU-lande – den såkaldte ret til fri bevægelighed. Debatten drejer sig dog ikke om alle EU-borgeres ret til fri bevægelighed, men primært om østarbejdere, altså borgere fra Øst- og Centraleuropa, der kommer her til landet for at arbejde. For nylig kunne vi i nyhedsbrevet A4 læse, at 40 pct. af danskerne er ’helt’ eller ’delvist’ enige i, at ’EU-borgeres ret til at arbejde i mit hjemland bør begrænses’. Tallet bekræfter dermed den skepsis over for arbejdsmigration, som ofte er blevet bragt frem i debatten i Danmark.

Det kommer dog ikke særlig tydeligt frem i debatten, at gruppen af arbejdstagere, der kommer hertil fra andre EU-lande er sammensat. Det handler ikke kun om, at arbejdstagere fra de vestlige EU-lande på flere måder adskiller sig fra arbejdsmigranterne fra Øst- og Centraleuropa. Det handler netop også om, at gruppen af arbejdsmigranter fra Øst- og Centraleuropa ikke er en ensartet gruppe. Til nogle grupper knytter der sig problemer med social dumping. Andre ser derimod ud til at integrere sig stadig mere på det danske arbejdsmarked og kan blive en del af løsningen, hvis en forbedret økonomi og demografiske ændringer (flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder) betyder mangel på arbejdskraft inden for visse sektorer.

Læs hele artiklen (pdf)