1. juni 2019

Posted work, enforcement capacity and firm variation: Evidence from the Danish construction sector

Artiklen belyser de udfordringer danske byggefagforeninger står overfor, når de forsøger at håndhæve kollektive overenskomster i forhold til udenlandske virksomheder. Hvor meget af den hidtidige litteratur om udstationering har handlet om principielle problemstillinger, så som hjemlands princippet og EU domstolens afgørelser, argumenterer denne artikel for, at håndhævelsen er en vigtig men overset problemstilling. Empirisk trækker artiklen på surveydata for at vise, at det har stor betydning for håndhævelsesudfordringernes karakter, om en udstationerende virksomhed er hovedentreprenør, underentreprenør eller betjener en mindre privat kunde.

Læs hele artiklen 'Posted work, enforcement capacity and firm variation: Evidence from the Danish construction sector' af Jens Arnholtz i Economic and Industrial Democracy.