12. januar 2024

Arbejdsmigration påvirker Danmark og Norges erhvervsuddannelsessystemer

Analyse

I en ny artikel i European Journal of Industrial Relations undersøger Jens Arnholtz og Ståle Østhus, hvordan arbejdsmigration har påvirket optaget af lærlinge på erhvervsuddannelserne i den danske og norske byggebranche.

Byggeplads
Øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft i byggebranchen påvirker antallet af lærlinge. Foto: Colorbox

Siden EU's udvidelse i 2004 har bl.a. de nordiske lande oplevet en hidtil uset tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. I en ny artikel undersøger Jens Arnholtz og Ståle Østhus, hvordan den voksende arbejdsmigration har påvirket de danske og norske erhvervsuddannelsessystemer. Analyser af registerdata fra regionale undersektorer af bygge- og anlægssektoren i begge lande viser, at når andelen af arbejdsmigranter stiger i en region eller delbrance, så falder både andelen af lærlinge og andelen af virksomheder, der ansætter lærlinge. Resultaterne tyder således på, at arbejdsmigration kan have langsigtede effekter på lærlingebaserede erhvervsuddannelsessystemer i både Danmark og Norge.

De to forfattere argumenterer for, at fordi erhvervsuddannelsessystemer er afhængige af arbejdsgivere, kan en alternativ kilde til arbejdskraft – som arbejdsmigranter – gøre arbejdsgivere mindre tilbøjelige til at sikre uddannelse af nye medarbejdere. Forfatterne konstaterer, at på trods af en forskellige udvikling i omfanget af arbejdskraftmigration, så er der en direkte korrelation mellem tilstrømning af arbejdsmigranter og uddannelse af lærlinge i begge lande.

Læs hele artiklen ’Is labour migration disrupting dual vocational education and training systems? Empirical evidence from the Danish and Norwegian construction sectors’, af Jens Arnholtz (FAOS) og Ståle Østhus (Fafo). Publiceret af European Journal of Industrial Relations, januar 2024.

Emner