18. maj 2018

Udstationering leder til uformelle institutionelle forandringer af arbejdsmarkedet

Udstationering af arbejdstagere er blevet et centralt emne i debatten om, hvordan nationale arbejdsmarkedsforhold påvirkes af EU's indre marked. Tidligere undersøgelser har vist, at nationale arbejdsmarkedsrelationer sættes under pres ovenfra – via EU regulering – og nedefra – via øget brug af udstationering. Spørgsmålet er, hvorvidt dette pres medfører erosion eller tilpasning. Et nyt studie af den danske bygge- og anlægssektor viser, at selvom de formelle arbejdsmarkedsrelationer kun har oplevet mindre tilpasninger, så har den stigende brug af udstationering medført 1) ændringer i arbejdsmarkedets parters strategier, 2) skift i den arena hvor regulering produceres og 3) opkomsten af nye aktører i arbejdsmarkedsreguleringen. For at begribe modsætningen mellem formel institutionel stabilitet og den reelle forandring i hvordan arbejdsmarkedsreguleringen udformes, argumenteres der i artiklen for, at konflikter vedrørende udstationering har skabt ekstra-institutionelle forandringer i arbejdsmarkedsreguleringen.

Læs hele artiklen: 'Extra‐Institutional Changes under Pressure from Posting' (kræver login) af Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen i tidsskriftet British Journal of Industrial Relations, June 2018.