Det digitale arbejdsmarked

Digitalisering. Foto: Colourbox

Artikler, forskningsrapporter og analyser:

Udviklingen i digitale platforme i Danmark
Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Jonas Hulgård Kristiansen
FAOS Faktaark
Maj 2024

Digitalisering, algoritmeledelse og medarbejderinddragelse
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe, Henriette Krøll Tell og Christian Haldrup
FAOS/WELMA rapport
Maj 2024

Generativ kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked
Mark Friis Hau
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Maj 2024

Digital disruption diversified—FinTechs and the emergence of a coopetitive market ecosystem
Bengt Larsson, Bertil Rolandsson, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Alex Lehr og Jaan Masso
Publiceret i Socio-Economic Review
Juli 2023

Unges arbejde for online platforme
Martine Stagelund Hvidt, Jens Kristiansen, Anna Ilsøe, Catherine Jacqueson og Søren Kaj Andersen
Analyse publiceret af FAOS og WELMA
Juni 2023

Forsker peger på retlig gråzone. Det er faktisk ikke nemt for Uber-chauffører og andre platformsarbejdere at overholde loven
Anna Ilsøe
Kronik i Berlingske
Maj 2023

Veje til ordnede forhold i platformsøkonomien
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Debatartikel i Tid & Tendenser
Oktober 2022

Hybrid Work Patterns: A Latent Class Analysis of Platform Workers in Denmark
Jonas Hulgård Kristiansen, Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies
August 2022

Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Bog publiceret af DJØF Forlag i en serie om Arbejdsmarkedsforhold
August 2022

Forskere i ny bog: Sådan spiller platformsøkonomien sammen med den danske model
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kronik i Altinget
August 2022

Will there be a Nordic model in the platform economy? Evasive and integrative platform strategies in Denmark and Sweden
Anna Ilsøe og Fredrik Söderqvist
Artikel i i Regulation & Governance
April 2022

The digital transformation of financial services markets and industrial relations
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Rapport, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2022

Lektorer: Det fleksible arbejdsmarked er kommet for at blive 
Anne Ilsøe og Trine P. Larsen
Debatindlæg i Altinget
November 2021

Why do labour platforms negotiate? Platform strategies in tax-based welfare states
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Artikel publiceret i Economic and Industrial Democracy
November 2021

Platformsarbejde mellem arbejdsret og konkurrenceret – en juridisk-sociologisk analyse
Catherine Jacqueson, Jens Kristiansen, Martine Stagelund Hvidt, Anna Ilsøe og Søren Kaj Andersen
FAOS/WELMA analyse
November 2021

Udbyderprofiler på digitale platforme i Danmark
Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Jonas Hulgård Kristiansen.
FAOS faktaark
April 2021

Platformsøkonomiens udvikling i Danmark – stabilitet og forskelle
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Artikel i Samfundsøkonomen
April 2021

Multiple jobholding in the digital platform economy: signs of segmentation
Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Emma S. Bach
Artikel i Transfer: European review of Labour and Research
Februar 2021

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries
Bertil Rolandsson, Trine P. Larsen, Anna Ilsøe m.fl.
Rapport publiceret af Nordisk Ministerråd
November 2020

Nordic manufacturing in transition - Perspectives on digitalization and skill requirements
Af Bertil Rolandsson, Tuomo Alasoini, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Trine Pernille Larsen, Anna Ilsøe, Johan Røed-Steen and Elisabeth Hjelm
Kapitel i rapporten: Digital transformation of traditional work in the Nordic countries
Publiceret af Nordisk Ministerråd
November 2020

Digitalization of services - A diverse picture
Af Jon Erik Dølvik, Tuomo Alasoini, Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Johan Røed Steen and Bertil Rolandsson
Kapitel i rapporten: Digital transformation of traditional work in the Nordic countries
Publiceret af Nordisk Ministerråd
November 2020

Hilfr-aftalen – et nybrud i det danske aftalesystem
Anna Ilsøe, Jens Kristiansen, Søren Kaj Andersen, Catherine Jacqueson og Martine Stagelund Hvidt
Analyse af FAOS (Sociologisk Institut) og WELMA (Det Juridiske Fakultet)
November 2020

Forskere: Coronakrisen rammer platformsøkonomien skævt
Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Kronik i Altinget
Maj 2020

Social partner responses in the Nordic platform economy
Anna Ilsøe, Kristin Jesnes og Marianne Hotvedt
Kapitel i rapporten Platform work in the Nordic models 
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Maj 2020

Collective agreements for platforms and workers – two cases from the Nordic countries
Anna Ilsøe og Kristin Jesnes 
Kapitel i rapporten Platform work in the Nordic models 
Publiceret af Nordisk Ministerråd
Maj 2020

Digital platforms at work. Champagne or cocktail of risks?
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen
Kapitel i antologien The Impact of the Sharing Economy on Business and Society 
Publiceret af Routledge 
Maj 2020

The Hilfr agreement - Negotiating the platform economy in Denmark
Anna Ilsøe
FAOS Rapport
Marts 2020

Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries
Jesnes, K., Ilsøe, A. & Hotvedt, M.
Nordic Future of Work. Brief 3
Marts 2019

Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments
Oppegaard, S., Ilsøe, A., Jesnes, K., Rolandsson, B. & Saloniemi, A.
Nordic Future of Work. Brief 1
Marts 2019

Opkvalificering i den fjerde industrielle revolution - blinde pletter og fremtidens dilemmaer 
Anna Ilsøe
Artikel i tidsskriftet VejlederForum Magasinet
Maj 2018

Denmark - Progressing the voluntarist approach
Anna Ilsøe
Kapitel i bogen 'Work in the digital age'
Juni 2018

Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative economy (IRSDACE), National Report Denmark
Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen
Forskningsnotat, FAOS
April 2018

Shaping industrial relations in a digitalising services industry: the Nordic case
Anna Ilsøe 
Rapport udgivet af ZSI
Februar 2018

Shaping Industrial Relations in a Digitalising Services Industry: Challenges and Opportunities for Social Partners
Ursula Holtgrewe, Stefano Gasparri, Anna Ilsøe, Vassil Kirov, Monique Ramioul, Anita Sharma, Arianna Tassinari, Yennef Vereycken
Rapport udgivet af ZSI
December 2017

Faktaark: Udbyderprofiler på digitale platforme i Danmark
Anna Ilsøe & Louise Weber Madsen
November 2017

Digitalisering af arbejdsmarkedet - Danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme
Anna Ilsøe & Louise Weber Madsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2017

Servicearbejdsmarkedet i Danmark efter finanskrisen
Anna Ilsøe & Louise Weber Madsen
Forskningsnotat, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2017

The digitalisation of service work – social partner responses in Denmark, Sweden and Germany
Anna Ilsøe
Artikel i Transfer: European Review of Labour and Research
April 2017

Arbejdsmarked. Kickstart dialog om platformsøkonomi
Anna Ilsøe
Analyse i Politiken
23. april 2017

Digitale platforme og arbejdsmarkedet
Ane Kristiansen & Søren Kaj Andersen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
April 2017