17. august 2022

Platformarbejderes relationer til arbejdsmarkedet

Ny artikel

Jonas Hulgård Kristiansen, Trine P. Larsen og Anna Ilsøe belyser i en ny artikel platformsarbejderes relation til det traditionelle arbejdsmarked. I artiklen identificeres tre distinkte grupper af platformsarbejdere – etablerede beskæftigede, nyankommne på arbejdsmarkedet og løst beskæftigede – ud fra karakteristika vedrørende indkomst, uddannelse, alder og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Foto: Colourbox
Platformsarbejdere i Danmark generelt kan beskrives som tilhørende én af tre grupper, når man ser på klassiske arbejdsmarkedsforhold.

Ny undersøgelse baseret på to repræsentative surveys fra 2017 og 2019 anvender latent klasseanalyse til at afdække mønstre i platformsarbejderes tilknytning til det traditionelle arbejdsmarked. Analysen viser, at platformsarbejdere i Danmark generelt kan beskrives som tilhørende én af tre grupper, når man ser på klassiske arbejdsmarkedsforhold. Alle har typisk flere forskellige indkomstkilder, men har meget forskelig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Den første gruppe er etablerede beskæftigede med faste fuldtidskontrakter, relativt høje indkomster og videregående uddannelse. Den anden gruppe af er nyankommne unge på arbejdsmarkedet, primært studerende med lave indkomster. Den sidste gruppe af løst beskæftigede er mere blandet, men domineret af personer med lave indkomster, løs tilknytning til arbejdsmarkedet og få uddannelsesmeritter.

Læs hele artiklen ”Hybrid Work Patterns: A Latent Class Analysis of Platform Workers in Denmark” af Jonas Hulgård Kristiansen, Trine P. Larsen og Anna Ilsøe, publiceret i Nordic Journal of Working Life Studies. 

Emner