28. juni 2018

Aftaleregulering af den digitale økonomi

Danmark bliver ofte opfattet som en digital frontløber, og halvdelen af de erhvervsaktive danskere bruger i udstrakt grad computer og andre digitale værktøjer i deres arbejde. Ligesom flere og flere tjener penge via digitale arbejds- og kapitalplatforme. I en artikel i bogen ’Work in the digital age’ argumenterer lektor Anna Ilsøe for, at den digitale udvikling på arbejdsmarkedet kan medføre forandringer i den Danske Model, hvor overenskomster traditionelt aftales mellem arbejdsgivere og lønmodtagere mens lovgivning kun spiller en meget begrænset rolle.

I artiklen argumenteres der for, at det er muligt at tilpasse aftalemodellen til den digitale udvikling, men at udviklingen også peger på, at det kan blive nødvendigt i højere grad at inddrage lovgivere fx i form af trepartsforhandlinger, hvor staten i samarbejde med arbejdsmarkedets parter finder løsninger på de udfordringer den digitale udvikling medfører.

Artiklen understreger således nødvendigheden af, at både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer tager initiativer, så de udfordringer digitaliseringen medfører kan løses indenfor rammerne af den Danske Model, og at staten tager ansvar for fx at igangsætte og facilitere trepartsforhandlinger på området.

Læs hele kapitlet ’Denmark - Progressing the voluntarist approach’ på side 275 i bogen ‘Work in the digital age’.