23. marts 2020

Hilfr aftalen - forhandling af platformsøkonomi i Danmark

Rengøringsarbejder
Hilfr og 3F underskrev i 2018 den første virksomhedsoverenskomst for platformsarbejdere. Foto Colurbox

Ny rapport analyserer den første virksomhedsoverenskomst mellem en digital arbejdsplatform, Hilfr, og fagforeningen 3F .

Fremvæksten af ​​digitale arbejdsplatforme som Uber og Upwork har givet anledning til debat om løn og arbejdsvilkår på platformene og om fraværet af arbejdsgivere i platformsøkonomien. Vi finder imidlertid også eksempler på kollektive forhandlinger i platformsøkonomien. I 2018 forhandlede rengøringsplatformen Hilfr og fagforeningen 3F den første platformsaftale i Danmark. Denne rapport undersøger forhandlingerne mellem de to parter samt indholdet og effekterne af den virksomhedsoverenskomst, de blev enige om. Analysen er baseret på interview med de involverede parter - platformsejere, platformsarbejdere, repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og myndigheder – samt desk research. Den viser, at det er muligt at bruge kollektive aftaler som et instrument til at løfte løn- og arbejdsvilkår i platformøkonomien og til at fastholde platformsarbejdere - men det rummer også udfordringer. Efter Hilfr-aftalen har flere andre platforme forhandlet – eller er i gang med at forhandle – aftaler, men det er endnu for tidligt at sige, hvor stor en del af platformene, der vil blive dækket af overenskomster.

Læs hele rapporten 'The Hilfr agreement - Negotiating the platform economy in Denmark' af Anna Ilsøe.